Wydrukuj tę stronę
środa, 12 luty 2020 09:31

Miasto przyjazne środowisku

Napisała 

Instalacje produkujące energię elektryczną oraz wytwarzające ciepłą wodę wkrótce pojawią się w wielu świdnickich domach. Urząd Miasta podpisał właśnie umowę z firmą Eco-Team z Częstochowy, która zajmie się wykonaniem instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)”.

Wartość umowy podpisanej z częstochowską firmą opiewa na 4,96 mln zł. Ponieważ jej wartość jest niższa niż zakładano w kosztorysie, wkład finansowy mieszkańców, którzy zgłosili chęć skorzystania z projektu, również będzie niższy od zakładanego.

Do końca czerwca planowane jest wykonanie 219 instalacji produkujących energię elektryczną oraz 55 wytwarzających ciepłą wodę użytkową, wykorzystując ciepłe powietrze z otoczenia. W tym czasie założone instalacje fotowoltaiczne zostaną zgłoszone do PGE Dystrybucja, by podłączyć je do sieci elektroenergetycznej.

Wykonawca zapowiada, że montaż rozpocznie się na przełomie marca i kwietnia. Do tego czasu powinien otrzymać od producenta zamówione urządzenia i konstrukcje. Termin dostawy i montażu w poszczególnych lokalizacjach wykonawca ustali z właścicielem nieruchomości co najmniej 2 tygodnie przed planowaną dostawą.

- Dzięki zwiększeniu wykorzystania energii z odnawialnych źródeł realizacja projektu przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Zmniejszy się ilość gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych, emitowanych do atmosfery, a także ilość odpadów wytwarzanych dotychczas przy spalaniu tradycyjnych surowców energetycznych - wyjaśnia burmistrz Waldemar Jakson.

Mieszkańcy, którzy zdecydowali się na zamontowanie instalacji mogą liczyć na zmniejszenie kosztów wytwarzania energii cieplnej lub energii elektrycznej w swoich gospodarstwach domowych.

Projekt „Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.