• Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • rodzinka
czwartek, 07 listopad 2019 15:24

Asfalt bez końca

Napisał 

Pierwszy fragment uzyskał nową nawierzchnię blisko dwa lata temu. Drugi, w tym roku. Ostatni zosta­nie naprawiony lada moment. Na ostatniej sesji radni miejscy zdecydowali o wsparciu finanso­wym powiatu przy remoncie bra­kującego fragmentu ul. Krępieckiej. Jeszcze do niedawna jedną z głównych ulic wylotowych ze Świdnika trudno było przejechać. Kierowcy narzeka­li na wyboje, koleiny i dziury w jezdni. Długo oczekiwany remont ul. Krępiec­kiej rozpoczął się blisko dwa lata temu. Prace prowadził powiat, bo jemu pod­lega droga. Pierwszy etap moderniza­cji objął ok. 800-metrowy odcinek od strony Mełgwi. Pozostał duży frag­ment na granicy ze Świdnikiem.

W minionym roku miasto rozpoczę­ło kolejny etap budowy kolektora wód deszczowych. Jedna z jego nitek zo­stała zaplanowana wzdłuż ulicy Krę­pieckiej. Żeby ją wybudować, należało zdjąć część nawierzchni drogi. Przed­stawiciele ratusza od początku zapew­niali, że po zakończeniu inwestycji, ulica zostanie naprawiona.

- Nie mówimy tu tylko o fragmen­tach naruszonych przy budowie kolektora, ale o położeniu nowej na­wierzchni - tłumaczył Marcin Dmow­ski, zastępca burmistrza.

Kilkanaście tygodni temu miej­ska inwestycja została zakończona. Razem z nią, na fragmencie powiato­wej Krępieckiej, od ronda u zbiegu al. Armii Krajowej i ul. Kusocińskiego w kierunku Mełgwi, pojawiła się równa nawierzchnia. Okazało się jednak, że między nowymi odcinkami został około 200-metrowy fragment znisz­czonego asfaltu.

- Koszt remontu ostatniego odcinka szacujemy na ok. 100 tys. zł. Proponu­jemy podzielenie ich między miasto, powiat i gminę Mełgiew - mówił kilka tygodni temu wicestarosta Bartłomiej Pejo.

Przedstawiciele ratusza od razu tłumaczyli, że są zainteresowani przedsięwzięciem. Wcześniej jednak „zielone światło” musieli dać radni. Projekt uchwały o pomocy powiatowi w remoncie ostatniego fragmentu ul. Krępieckiej trafił na sesję w miniony czwartek. Zgodnie z nim, ratusz miał dołożyć do inwestycji 30 tys. zł. Radni nie mieli wątpliwości i w głosowaniu, jednogłośnie opowiedzieli się za prze­kazaniem pieniędzy powiatowi.

- Cieszy nas dobra współpraca ze starostwem, tym bardziej, że dotyczy inwestycji długo oczekiwanej przez mieszkańców - mówił burmistrz Wal­demar Jakson.

Najczęściej czytane