• Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
  • rodzinka
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Repertuar
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Schronisko w Krzesimowie
wtorek, 05 listopad 2019 12:36

Pozyskają pieniądze na żłobek

Napisane przez 

Władze miasta składają wnio­sek o rządową dotację na budowę żłobka przy ulicy Klo­nowej. Do wzięcia jest nawet 3,75 mln zł. Inwestycję zapro­jektowano tak, żeby placów­ka była gotowa w przyszłym roku.

Budowa żłobka przy ulicy Klonowej (między ulicami Kopera i Kasperka) jest już przesądzona. Inwestycja znaj­dzie się w projekcie budżetu Świdnika na 2020 rok, przygotowanym właśnie przez władze miasta. Placówka po­mieści 150 najmłodszych mieszkań­ców w sześciu grupach.

- Żłobek powstanie w części miasta, w której jest szczególnie dużo rodzin z małymi dziećmi - tłumaczy Walde­mar Jakson, burmistrz Świdnika.

Inwestycję trzeba pogo­dzić z dużymi i kosztownymi działaniami, które rozpoczną się lub będą kontynuowane w przyszłym roku. Dlatego magistrat szuka zewnętrz­nych źródeł, z których przynajmniej w części, będzie można sfinansować budowę placówki dla najmłodszych. Urzędnicy chcą sięgnąć do rządowego programu Maluch Plus.

- Kończymy pracę nad wnioskiem - informuje Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika. Tłumaczy: - Pla­nujemy budowę żłobka w technologii modułowej, która świetnie sprawdzi­ła się w innych miastach. Dzięki temu placówka ma szansę powstać do końca przyszłego roku, zgodnie z zasadami programu. Budynek będzie w pełni ekologiczny i energooszczędny.

Nabór do programu trwa do 13 li­stopada. Wyniki konkursu Mini­sterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poda do końca stycznia przyszłego roku. Dzięki temu samo­rządy będą miały czas na wykonanie zadania.

Świdnik aplikował już z sukcesem do rządowego programu. Gmina zdo­była wówczas 3,3 mln zł dotacji, jed­nak okazało się, że czasu na budowę jest za mało. Placówka, zgodnie z wy­maganiami programu, powinna być wybudowana i oddana do użytku do końca tego roku. Władze miasta ogło­siły wiosną przetarg na postawienie żłobka. Postępowanie zosta­ło jednak unieważnione, bo żadna firma nie podjęła się budowy w tak szybkim tempie. Radni przeznaczyli więc pienią­dze, m.in. na remonty w szkołach, a magistrat zmienił projekt żłobka na łatwiejszy w budowie i tańszy w utrzy­maniu.

rp

Najczęściej czytane