• Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Zdrowy Świdnik
  • rodzinka
poniedziałek, 16 wrzesień 2019 11:31

Tydzień na dwóch kółkach

Napisał 
Tydzień na dwóch kółkach fot. archiwum

Przegląd ścieżek i dróg dla jednośladów, ciekawe zajęcia, festyn, konkursy i rajd rowero­wy. To tylko część atrakcji, które czekają na świdniczan w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Wszystkie wydarzenia mają jeden cel.

- Chodzi o zachęcenie mieszkań­ców do korzystania z ekologicznych środków transportu, wśród nich również z komunikacji miejskiej - mówi burmistrz Waldemar Jakson. - Zmiana nawyków jest niezwykle istotna dla samego miasta, które ma ograniczone możliwości budowy nowych parkingów czy rozbudowy ulic. Co jednak jeszcze ważniejsze, korzystanie z ekologicznego trans­portu znacząco wpływa na zdrowie samych mieszkańców.

W ramach europejskiej akcji w na­szym mieście wiele będzie się dzia­ło. Przy organizacji wydarzeń biorą udział Stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów i Klub Rowerowy „Alfa”.

- Rozpoczynamy w najbliższy wto­rek z rana. Tego dnia będziemy roz­dawać osobom dojeżdżającym do pracy rowerami pakiety śniadanio­we. Kolejnego dnia, razem z radnymi i z mieszkańcami wybierzemy się na audyt miejskiej infrastruktury przeznaczonej dla jednośladów - wymienia Karol Łukasik z Urzędu Miasta.

Przejazd ścieżkami i drogami dla rowerów rozpocznie się o 17.00, zbiórka na placu Konstytucji 3 maja. Dzień później do uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7 przyjedzie… tro­lejbus. W nowoczesnym pojeździe, napędzanym prądem elektrycznym i bateriami, dzieci będą się uczyć korzystania z komunikacji miejskiej i poznawać jej zalety.

Natomiast w piątek, 20 września, zostanie uroczyście otwarty nowy park, który powstał w sąsiedztwie al. Lotników Polskich, za stacją pa­liw. Został wybudowany w ramach unijnego programu Zielony LOF. Jako pierwsze park będą poznawać dzieci.

- Chcemy w dniu otwarcia zorganizować festyn dla najmłod­szych - mówi K. Łukasik.

W tegoroczne świdnickie obchody Europejskiego Tygodnia Zrównowa­żonego Transportu wpisze się rów­nież rajd „O błękitną koszulkę serca”. Wydarzenie co roku organizuje Klub Rowerowy „Alfa”. Tym razem, oprócz wspólnego przejazdu najpiękniej­szymi zakątkami miasta i powiatu, w planach są również konkursy z nagrodami organizowane przez Straż Miejską, znakowanie rowerów i poczęstunek. Tego dnia finał będzie miała również świdnicka odsłona akcji „Rower pomaga”. Dzięki zaanga­żowaniu w nią cyklistów, którzy zalo­gowali się w specjalnej aplikacji i do­dawali przejechane dystanse, władze miasta będą mogły przekazać rower potrzebującemu dziecku.

Harmonogram

17 września

godz. 6.00-8.00 Pakiety śniadaniowe dla rowerzystów (fontanna przy placu Konstytucji 3 maja oraz Szkoła Podstawowa nr 5)

18 września

godz. 9.00-13.00 Zajęcia z edukacji o transporcie zbiorowym w trolejbusie (SP nr 7)

godz. 17.00-18.30 Audyt infrastruktury rowerowej z Radnymi Miasta Świdnik (start fontanna przy placu Konstytucji 3 maja)

20 września

Otwarcie parku przy al. Lotników Polskich, festyn rodzinny, gry i zabawy

22 września

Dzień bez samochodu

godz. 13.30-17.00 Rajd rowerowy „O błękitną koszulkę serca”

Najczęściej czytane