• Schronisko w Krzesimowie
  • rodzinka
  • Repertuar
  • Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Załatw sprawę w Urzędzie
wtorek, 10 wrzesień 2019 10:29

Poddasze to nie gołębnik

Napisane przez 

Mail o alarmującej treści znaleźliśmy w naszej redakcyjnej poczcie. Postanowiliśmy zweryfikować sygnał, bo sąsiedztwo człowieka i wolno żyjących zwierząt w mieście często rodzi waśnie. Wystarczy wspomnieć o uciążliwej obecności szpaków czy gawronów. Dokuczliwe bywają również kawki zakładające gniazda w przewodach wentylacyjnych czy jaskółki przylepiające swe domki z błota do ścian budynków.

Jak się okazało, w przypadku gołębi, które znalazły schronienie w bloku przy ul. Akacjowej 26, sytuacja nie wygląda aż tak dramatycznie, jak napisał autor maila. Przynajmniej tak apokaliptycznej wizji udręki mieszkańców nie potwierdzają pracownicy Administracji nr 3 Spółdzielni Mieszkaniowej, do której należy budynek.

- Nie ma żadnych gołębich odchodów na klatce schodowej - zapewnia Sławomir Frąckiewicz, kierownik ADM nr 3. - Na poddaszu budynku rzeczywiście znaleźliśmy siedlisko dzikich gołębi, ale nie mają one dostępu do klatki schodowej. Być może ktoś, kiedyś, je „udomowił”, poprzez regularne dokarmianie. W każdym razie, wymieniliśmy kłódkę przy wejściu na poddasze i obecnie do pomieszczenia nie mają wstępu osoby postronne. Nie istnieje więc szansa, że jakiekolwiek nieczystości przedostaną się na klatkę schodową.

Trwa jeszcze sezon lęgowy, więc zgodnie z zaleceniem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska skrzydlatych lokatorów nie można nawet niepokoić. Szef „Trójki” zapewnia, że po jego zakończeniu zostaną podjęte dalsze działania, uniemożliwiające ptakom bytowanie na poddaszu.

W tym tygodniu miejsce skontrolował sanepid. Służby sanitarne potwierdzają obecność ptaków i nieczystości na poddaszu. Nie zauważono ich jednak na klatce schodowej. Wszczęto już postępowanie wyjaśniające.

- Wyniki kontroli dotarły już do Spółdzielni Mieszkaniowej. Umożliwią podjęcie działań w trybie pilnym i przesłanie informacji zwrotnej o sposobie załatwienia interwencji - powiedziała Monika Krzyszczak, kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE Świdnik.

Egzystencja wielu ptaków jest ściśle związana z obiektami budowlanymi. Najbardziej kłopotliwe są gołębie. Ich obecność przez dłuższy czas w jednym miejscu skutkuje nagromadzeniem się odchodów. Mają one właściwości żrące i mogą uszkodzić nawet beton. Poza tym, są siedliskiem chorób, pasożytów i roztoczy. By uniknąć kłopotów związanych z gołębiami, wystarczy regularne sprzątanie otoczenia oraz powstrzymywanie się przed dokarmianiem tych ptaków. Choć tylko niektóre gatunki zamieszkują w budynkach, wszystkie występujące w Polsce, są objęte ochroną prawną, nawet miejskie gołębie oraz „pospolite” wróble i kawki. Oznacza to, że nie wolno ich: zabijać, okaleczać, płoszyć, niepokoić, niszczyć ich siedlisk, schronień, utrudniać wychowu młodych i dostępu do nich. Wyjątkiem jest gołąb miejski, którego siedliska i gniazda podlegają ochronie tylko w trakcie obecności piskląt w gnieździe.

słs

Najczęściej czytane