Podziękują za plony - Świdnik - wysokich lotów

sobota, 07 wrzesień 2019 08:06

Podziękują za plony

Napisał 

W najbliższą niedzielę będą świętować rolnicy z powiatu świdnickiego. Tym razem dożyn­ki zostały zaplanowane w Mełgwi. Będą im towarzyszyć tradycyjne obrzędy, prezentacje gmin, produktów lokalnych i występy artystyczne.

Uroczystości dożynkowe rozpocz­ną się o godz. 12.00 mszą świętą w kościele parafialnym w Mełgwi. Tuż po nabożeństwie, barwny korowód z wieńcami ruszy na plac przy am­fiteatrze. Część oficjalna potrwa do godz. 15.00. Znajdą się w niej, m.in. przemówienia zaproszonych gości, wręczenie pucharów i dyplomów dla najlepszych rolników oraz roz­strzygnięcie konkursu wieńców do­żynkowych.

O godz. 15.30 rozpocznie się pre­zentacja gmin powiatu świdnic­kiego. Na scenie zaprezentują się: Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew z Mażoretkami, Kapela Ludowa z Gminy Trawniki, Zespół Śpiewaczy Podzamcze z Mełgwi, IMC Dance Studio z MCK w Piaskach oraz Ze­spół Tańca Ludowego „Leszczynia­cy” ze Świdnika.

Chwilę później scenę przejmą go­ście z zaprzyjaźnionych samorzą­dów. Wystąpią: kapela Czy się wali czy się pali z Przemyśla, Zespół Echo z Gołębia, a także grupa Gdzie dia­beł nie może z Zamościa. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Etna oraz Li­ber&InoRos. Od godz. 22.50 zacznie się zabawa z kapelą Rozstrojeni.

Dożynkom będą towarzyszyć atrak­cje dla najmłodszych, wystawa sprzętu rolniczego, warsztaty, pre­zentacje, stoiska promocyjne i ga­stronomiczne, a także zwiedzanie Izby Pamiątek Regionalnych.