• rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Repertuar
  • Zdrowy Świdnik
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Załatw sprawę w Urzędzie
sobota, 31 sierpień 2019 08:01

Nowa odsłona targu

Napisane przez 

W minionym tygodniu na teren placu weszła ekipa, która rozpoczęła montaż nowych wiat nad stoiskami handlowymi i odświeżanie ogrodzenia. Wykonawca, PK Pegimek, planu­je jeszcze utwardzenie 3 tys. mkw. placu od strony torów. Całość prac ma być sfinalizowana przed końcem września. Miasto wyda na nie niespełna 200 tys. zł.

- Chcemy osiągnąć trzy cele: zwięk­szyć ilość stanowisk, poprawić warunki dla osób handlujących i robiących zakupy oraz zmienić wi­zerunek miejsca. W dwóch alejach stawiamy 20 nowych wiat, malu­jemy ogrodzenie. Jeszcze przed niedzielą wybierzemy dostawcę kruszywa, którym pokryjemy część targowiska przy torach. Będzie to materiał, po zwałowaniu na tyle sta­ły, że da się na nim rysować linie - mówi Jerzy Irsak, prezes Pegimeku.

Utwardzenie placu ma według sze­fa przedsiębiorstwa znaczenie klu­czowe. Szczególnie w soboty targ odwiedzają tysiące kupujących. Chciałoby więc na nim handlować wiele osób, dla których obecnie bra­kuje miejsca. Pokrycie go utwardzo­ną nawierzchnią ulży sprzedającym i kupującym. Zlikwiduje doły, po­prawi bezpieczeństwo. W perspek­tywie zbliżającego się generalnego remontu ul. Targowej, poprawi ko­munikację.

- W jak największym stopniu chce­my uniknąć prowizorki. W przyszło­ści, w przypadku dojścia do skutku generalnego remontu, chcemy wykorzystać wiaty na stoiskach se­zonowych, a utwardzenie podłoża jako podbudowę pod nawierzchnię docelową - deklaruje J. Irsak.

jmr

Najczęściej czytane