• rodzinka
  • Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Repertuar
niedziela, 28 lipiec 2019 08:07

Nie sprzątnął, zapłaci?

Napisane przez 

Prawomocnym wyrokiem kary grzywny zakończył się przed sądem okręgowym w Lublinie dwuletni spór Straży Miejskiej z posiadaczem zabudowanej działki w okolicy ul. Witosa. Oporny właściciel notorycznie odmawiał uporządkowania posesji. Zamiast pouczenia bądź niewielkiego mandatu, będzie teraz musiał zapłacić grzywnę. Gmina może obciążyć go kosztami porządków wykonanych przez służby miejskie.

- Mieszkańcy bloków przy ul. Wi­tosa uskarżali się na stan działki i budynku. Zarośnięte wysokimi krzakami, z dołami zagrażają­cymi bezpieczeństwu ludzi, u jednych wzbudzały oburzenie, innych zachęcały do organizacji imprez zakrapianych alkoholem. Interwencje strażników nie przy­nosiły rezultatów, więc posta­nowiliśmy skierować sprawę do sądu - mówi Janusz Wójtowicz, komendant Straży Miejskiej.

Właściciel posesji jest miesz­kańcem Włodawy. Ponieważ nawet wyrok sądowy nie skłonił go do działania, strażnicy po­stanowili zwrócić się do Urzędu Miasta o uporządkowanie terenu na jego koszt.

- Jeśli gmina uprzątnie teren, a właściciel nieruchomości nie za­płaci za to dobrowolnie, sprawę skierujemy do egzekucji komor­niczej - zapowiada J. Wójtowicz.

jmr

Najczęściej czytane