• rodzinka
  • Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Repertuar
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
środa, 10 lipiec 2019 09:24

Pomysły warte milion

Napisała 

11 lipca zakończy się nabór wniosków do 5. edycji Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku do dyspozycji mieszkańców jest milion złotych. Chętni mogą zgłaszać pomysły dotyczące kultury, edukacji i sportu, ale też remontów, budowy nowych chodników czy parkingów. O tym, które zostaną zrealizowane, zdecydują świdniczanie.

Podczas poprzedniej edycji świdniczanie wybrali 11 spośród 27 projektów. Najwięcej głosów zdobył cykl bezpłatnych koncertów organizowanych w kościele św. Kingi. Sporym powodzeniem cieszyły się również zajęcia diagnostyczne i terapeutyczne dla najmłodszych, budowa placu zabaw dostosowanego do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich czy ścieżki rowerowej w centrum miasta.

Urzędnicy także tym razem liczą na inwencję świdniczan. Wnioski mogą zgłaszać osoby, które w dniu złożenia dokumentów ukończyły 13 lat. Niepełnoletni muszą posiadać podpisaną pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Dokumenty przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz na stronie www.swidnik.budzet-obywatelski.org, gdzie dostępne są również regulamin i formularz. Listę zakwalifikowanych projektów poznamy do 10 września. Głosowanie natomiast rozpocznie się 19 września i potrwa do 3 października.

Najczęściej czytane