• Idzie sobie Grześ...
  • Schronisko w Krzesimowie
  • rodzinka
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Repertuar
  • Zdrowy Świdnik
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
wtorek, 09 lipiec 2019 12:39

Pojadą po nowemu

Napisał 

Do końca wakacji autobusy z numerem 35 będą jeździć częściowo zmienioną trasą. Od września pojadą nową. Pod koniec roku urzędnicy planują badanie ankietowe wśród mieszkańców. Ma ono dać odpowiedź na pytanie, czy zmie­niona trasa odpowiada podróżnym.

Autobusy z numerem 35 już od kil­ku dni jeżdżą częściowo zmodyfiko­waną trasą.

- Planujemy zmiany, ale akurat ta nie zależy od nas - mówi Marcin Dmowski, zastępca bur­mistrza. - Została wprowadzona, ponieważ władze gminy Głusk nie chciały dłużej dopłacać do kursów.

Oznacza to, że od 1 lipca autobusy miejskie z numerem 35 nie przejeż­dżają już przez Kalinówkę. Teraz po skręcie z ul. Wyszyńskiego, jadą dro­gą serwisową wzdłuż „ekspresówki”, następnie wjeżdżają w al. Lotników Polskich, al. Jana Pawła II i taką trasą docierają do Felina. Kolejne zamia­ny są planowane od września.

- Chcemy, żeby od nowego roku szkolnego autobusy numer 35 po­jechały nową trasą. Wakacje wy­korzystamy na niezbędne prace i remonty, które umożliwią miejskim pojazdom przejazd przez wszyst­kie planowane ulice - tłumaczy M. Dmowski.

Zgodnie z propozycją miasta zło­żoną w ZTM, autobusy miałyby wy­ruszać z początkowego przystanku przy al. Armii Krajowej, naprzeciw­ko Szkoły Podstawowej nr 7. Dalej miałyby jechać ul. Maczka, frag­mentem ul. Kosynierów, później ul. Okulickiego, do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego. Następnie skręca­łyby w ul. Niepodległości, jechały fragmentem al. Lotników Polskich do ul. Struga i dalej Dworcową aż do starej stacji kolejowej. Stąd ul. Partyzantów do ul. Świerkowej i dalej ul. Racławicką aż do ronda u zbiegu z al. Armii Krajowej. Później fragmentem ul. Kusocińskiego do­cierałyby do ul. Klonowej, a nią do Wyszyńskiego i w rejon cmentarza. Linia 35 miałaby dojeżdżać do Feli­na, choć w planach jest wydłużenie jej do dworca PKP.

Kilkanaście dni temu odbył się prze­jazd techniczny nową trasą. Okazało się, że po przeprowadzeniu niewiel­kich remontów i zmianie organiza­cji ruchu na fragmentach kilku ulic, autobusy bez przeszkód pokonają zmienioną drogę.

- Zależy nam, żeby to była linia ty­powo miejska, obsługująca również te osiedla, do których wcześniej autobusy nie docierały - wyjaśnia zastępca burmistrza. - Chcemy, żeby mieszkańcy przez kilka mie­sięcy testowali nową trasę. Późną jesienią przeprowadzimy badanie ankietowe, w którym poprosimy o ocenę linii nr 35, zbierzemy propo­zycję częstotliwości kursów i na tej podstawie przygotujemy plan ko­munikacji miejskiej na przyszły rok - dodaje M. Dmowski.

Najczęściej czytane