• Repertuar
  • rodzinka
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • Idzie sobie Grześ...
poniedziałek, 08 lipiec 2019 08:47

Rusza Racławicka

Napisał 

Jeszcze w tym roku ma zostać wyremontowany drugi odcinek ul. Racławickiej. Prace obejmą frag­ment od ul. Kosynierów, aż do ronda przy skrzyżo­waniu z al. Armii Krajowej i ul. Kusocińskiego. In­westycję wspomoże również miasto. Żeby jednak w ogóle przetarg rozstrzygnąć, radni powiatowi musieli wcześniej dokonać zmian w budżecie.

Przetarg na przebudowę drugiego odcinka ul. Racławickiej został ogłoszony już w maju. Inwestycja będzie obejmować gruntowny remont nawierzchni, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę ronda u zbiegu al. Armii Krajowej i ul. Kusociń­skiego, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.

Prawdziwa rewolucja zaplanowana jest przy skrzyżowaniu ul. Racławi­ckiej, Krępieckiej, Głogowej i Kosy­nierów. Obecne rozwiązanie, które przysparza problemów kierowcom, zostanie zastąpione rondem.

Do ogłoszonego przetargu zgłosiło się czterech przedsiębiorców. Do­kumenty zostały otwarte w połowie czerwca. Najtańsza oferta opiewała na blisko 8,2 mln zł. Najdroższa wy­nosiła ponad 9,4 mln zł. Problem jednak w tym, że wszystkie złożone wyceny, przekraczały kwotę zapi­saną w budżecie starostwa. Zarząd powiatu postanowił więc przesunąć pieniądze z innej inwestycji. Cho­dziło o drugi etap przebudowy dro­gi Biskupice - Trawniki.

- W budżecie mamy na ten cel mi­lion złotych. W tej chwili staramy się o dofinansowanie przedsięwzię­cia z funduszy zewnętrznych. Jeśli się uda, otrzymamy około 600 tys. zł. Wkład własny to 400 tys. zł. Bę­dziemy go finansować wspólnie z gminą Trawniki. Uznaliśmy więc, że zasadne jest zmniejszenie tej inwe­stycji o 924 tys. zł, czyli o tyle, ile bra­kuje na remont ul. Racławickiej. W ten sposób, bez obciążania powiatu kolejnym kredytem, będziemy mo­gli podpisać umowę i rozpocząć re­alizację drugiego etapu remontu tej drogi. Natomiast jeśli otrzymamy dofinansowanie do przebudowy ul. Biskupice - Trawniki, wówczas zabezpieczymy potrzebną kwotę w naszym budżecie. Tak samo zro­bi gmina Trawniki - mówił Łukasz Reszka, starosta świdnicki.

Zmiana wywołała sprzeciw wśród części radnych, którzy uznali, że nie powinno się realizować jednego przedsięwzięcia kosztem drugiego.

- Inwestycja nie została usunięta z budżetu. Zrealizujemy ją w chwili, gdy otrzymamy na nią dofinanso­wanie - powtarzał starosta świdni­cki.

Dodawał również, że w przebu­dowę ul. Racławickiej włączy się Świdnik. Władze miejskie już kilka tygodni temu mówiły o udzieleniu pomocy powiatowi.

- Deklarację burmistrza Waldemara Jaksona podtrzymujemy. Natomiast w tzw. międzyczasie okazało się, że oferty w przetargu są wyższe niż zakładano, w związku z tym będzie potrzeba więcej pieniędzy na wkład własny. Dotąd mówiliśmy o 1,5 mln zł, teraz w grę mogą wchodzić 2 mln zł. Rozpoczęliśmy już na ten temat rozmowy - tłumaczy Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

Inwestycja rozpocznie się zaraz po podpisaniu umowy. Wykonawca będzie miał czas na przebudowę do końca października tego roku.

Najczęściej czytane