Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 10 czerwiec 2019 11:04

Szybciej i nowocześniej

Napisane przez 

Mieszkańcy Świdnika załatwią sprawy w ratuszu bez wsta­wania od komputera, o dowolnej porze każdego dnia. Wszystko dzięki udziałowi w wielkim, unijnym projekcie cyfryzacji urzędu.

Za pieniądze z projektu “Wzmocnie­nie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenia e-usług publicznych” kupiony będzie sprzęt i nowe wer­sje oprogramowania. Urząd Miasta właśnie ogłosił przetargi na kom­putery i serwery, a wkrótce poszuka firmy, która dostarczy oprogramo­wanie.

Ułatwimy mieszkańcom i przedsię­biorcom załatwianie spraw urzędo­wych przez Internet: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowol­nego miejsca na świecie, gdzie jest dostęp do sieci. W sumie zostanie opracowanych i wprowadzonych w życie 26 różnych e-usług- zapowia­da Karol Łukasik, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

Oszczędność czasu czy pieniędzy, które trzeba wydać np. na dojazd do urzędu, to nie wszystko. Projekt zapewni najwyższy poziom bez­pieczeństwa danych, przysłuży się środowisku naturalnemu (ograni­czenie do minimum dokumentów w formie papierowej), pozwoli zmniejszyć wydatki urzędu m. in. na doręczenie korespondencji.

Przy realizacji projektu władze Świd­nika współpracują z gminami Kon­stantynów i Skierbieszów. Miesz­kańcy tych samorządów również skorzystają z cyfryzacji i wdrożenia e-usług publicznych. Jako lider pro­jektu Świdnik miał nieograniczone możliwości w doborze poszczegól­nych komponentów.

Wartość projektu w części dotyczą­cej Świdnika wynosi ponad 2,7 mln zł, miasto zapłaci ze swojej kasy ok. 400 tys. zł. Dofinansowanie w wyso­kości 2,3 mln zł pochodzić będzie z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowę na dotację władze miasta podpisały jeszcze w ubiegłym roku.

- Projekt został przygotowany po przeprowadzeniu badania ankieto­wego wśród osób odwiedzających urzędowe strony internetowe. Opi­nie mieszkańców wykorzystaliśmy przy sporządzaniu dokumentacji konkursowej - tłumaczy Karol Łu­kasik.

Realizacja projektu potrwa, zgodnie z planem, do końca tego roku.

rp