• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Zdrowy Świdnik
  • Idzie sobie Grześ...
  • rodzinka
sobota, 08 czerwiec 2019 07:07

Powalczą o prawo jazdy

Napisał 

500 uczniów świdnickich szkół podstawowych już od poniedziałku będzie zdawać na kartę ro­werową. Wcześniej czwartoklasiści przeszli kurs teoretyczny i praktyczny przygotowujący do egzaminu. Nad młodymi cyklistami od początku czuwa Straż Miejska.

- W tym roku po raz pierwszy to właśnie my zajmujemy się w ca­łości edukacją rowerową uczniów szkół podstawowych – mówi Ja­nusz Wójtowicz, komendant Straży Miejskiej. – Co ciekawe w tym roku mamy pod opieką aż 500 czwarto­klasistów ze wszystkich świdnickich podstawówek.

Uczniowie dzisiaj zakończą eduka­cję rowerową. Na kurs składały się po pierwsze zajęcia teoretyczne, podczas których młodzi rowerzyści poznawali m.in. zasady ruchu dro­gowego. Kolejnym etapem była na­uka pierwszej pomocy.

– Poprowadzili ją studenci z Uni­wersytetu Medycznego z Lublina. Czwartoklasiści dowiedzieli się jak zareagować w chwili zagrożenia ży­cia, w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy, ale również jak opatrzyć ranę, skaleczenie czy stłuczenie – tłumaczy J. Wójtowicz. – Dodatko­wo uczniowie przeszli szkolenia na fantomach.

Uczestnicy zajęć dowiedzieli się również w jaki sposób poradzić so­bie z awarią jednośladu. – Oczywi­ście chodziło o drobne naprawy, za­łożenie łańcucha czy wymianę dętki – dodaje J. Wótowicz.

Kolejnym etapem nauczania były zajęcia praktyczne w terenie, czy­li jazda w ruchu drogowym pod okiem opiekunów i strażników miejskich. – Taki wyjazd na miejskie ulice pozwala uczniom przetesto­wać wiedzę, którą wcześniej zdobyli i oswoić się z poruszaniem w nor­malnym ruchu – mówi J. Wójtowicz.

Dzisiaj na miejskie ulice wyjedzie ostatnia grupa młodych cyklistów. Natomiast już od poniedziałku czwartoklasiści rozpoczną zdawa­nie egzaminów na kartę rowerową. Poprowadzą je strażnicy miejscy i policjanci. Żeby zdobyć pierwsze prawo jazdy w życiu, uczniowie będą musieli zdać test i egzamin praktyczny. Swoje umiejętności będą sprawdzać na miasteczku ru­chu drogowego przy Szkole Podsta­wowej nr 5.

Najczęściej czytane