• Zdrowy Świdnik
  • Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie
poniedziałek, 03 czerwiec 2019 09:07

Powstaną nowe bloki

Napisał 

Za kilka miesięcy ratusz ogłosi kolejne przetargi na sprzedaż działek pod budowę bloków. Nowe budynki będą mogły powstać przy ul. Gen. „Gro­ta” Roweckiego i bliżej centrum, bo w sąsiedztwie ul. Klonowej. Ze wstępnej wyceny wynika, że urząd powinien zarobić na transakcjach przynajmniej 14 mln zł.

Nieco ponad miesiąc temu radni zgo­dzili się na sprzedaż czterech działek położonych przy ul. Gen. „Grota” Ro­weckiego. Zostały one wydzielone z 7,5 ha terenu, który kilka lat temu ratusz odkupił od koncernu Coca – Cola. 2,5 ha zostało zarezerwowane na cele komunalne, resztę podzielo­no na osiem, około 0,5 hektarowych, działek. Dwie z nich w tym roku zna­lazły nabywcę. Lubelski deweloper zaproponował za każdą z nich po 1,1 mln zł.

Kilka dni temu przedstawiciele ra­tusza ogłosili zamiar sprzedaży ko­lejnych czterech.

- Działki zostały w pełni uzbrojone. Ich atutem jest rów­nież atrakcyjne położenie. W planie zagospodarowania przestrzenne­go są przeznaczone pod budowni­ctwo wielorodzinne – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

Działki są już po wycenie. Wartość najdroższej z nich, o powierzchni nie­co ponad 0,6 ha, została oszacowana na 1,9 mln zł. Cena dwóch kolejnych 0,5 ha nieruchomości przekracza 1,7 mln zł za każdą. Najmniejsza z dzia­łek, choć również przekraczająca 0,5 ha, ma kosztować blisko 1,7 mln zł. Przedstawiciele ratusza nie ukrywa­ją, że liczą na zainteresowanie tymi terenami.

- To jedne z atrakcyjniejszych działek w mieście, położone w nowo po­wstającym osiedlu mieszkaniowym. W najbliższym czasie planujemy rów­nież budowę utwardzonej drogi w tym rejonie – tłumaczy M. Dmowski.

W tej samej okolicy mają powstać również budynki w ramach rządowe­go programu Mieszkanie Plus. Prze­targ na sprzedaż czterech działek zo­stanie ogłoszony jesienią tego roku.

Mieszkania na górce

Natomiast nieco wcześniej urzędnicy z ratusza poszukają nowego właś­ciciela terenów na osiedlu Brzeziny II. Mowa o zielonym placu zlokali­zowanym między osiedlem TBS, ul. Akacjową i Klonową. Jeszcze kilka lat temu świdniczanie nazywali go „górką saneczkową” i zimą chętnie zjeżdżali z dziećmi z jej zboczy. Po wyrównaniu i uporządkowaniu na­sypu pojawił się pomysł na budowę w tym miejscu bloków. Jej atutem jest m.in. położenie między dwoma istniejącymi osiedlami. Wcześniej jednak radni musieli zmienić plan za­gospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Kilka tygodni temu ra­tusz rozpoczął procedurę sprzedaży nieruchomości. Pierwszym krokiem było ogłoszenie zamiaru jej zbycia. Do 30 kwietnia mogły się jeszcze zgłaszać osoby, którym przysługiwa­ło pierwszeństwo kupna ok. 1,7 hek­tarowego terenu.

Władze ratusza nie ukrywały, że li­czą na duże zainteresowanie dawną „górką saneczkową”. Za kilka tygodni okaże się, czy znajdą się chętni.

– W sierpniu ogłosimy przetarg na tę nieruchomość – informuje M. Dmowski.

Licytacja rozpocznie się od kwoty 6 mln zł.

Najczęściej czytane