Poznali polskie legendy - Świdnik - wysokich lotów

poniedziałek, 13 maj 2019 12:51

Poznali polskie legendy

Napisała 

Dziś sale Przedszkola nr 7 zamieniły się w czytelnię. W ramach międzynarodowej akcji „Piękna nasza, Polska cała” odbyło się „Narodowe czytanie legend”. Pieczę nad wydarzeniem sprawowały dyrektor Ewa Marchlewska oraz nauczycielki Barbara Grochecka i Hanna Mączka - Del Priore.

Celem spotkania było zapoznanie dzieci z polskimi legendami oraz kulturą narodową. Do wspólnego czytania zaproszono osoby związane ze Świdnikiem. Przedszkole odwiedzili: Katarzyna Denis, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, Urszula Celińska, pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bożena Zapalska, p.o. naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, Piotr Jankowski, dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Hubert Obrusiewicz, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek.

Najmłodsi poznali między innymi historię Bazyliszka i Smoka Wawelskiego. Poznały także okoliczności spotkania Warsa i Sawy.

W ramach podziękowania dzieci przygotowały występ taneczny. Przedszkolaki w strojach ludowych zatańczyły dwa tańce: Krakowiaka oraz lubelską Osę.