• rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Zdrowy Świdnik
  • Repertuar
  • Idzie sobie Grześ...
  • Załatw sprawę w Urzędzie
wtorek, 14 maj 2019 10:01

Wueska na mural

Napisała 
Wueska na mural Na zdjęciu wizualizacja projektu

Przed laty stanowiły jeden z popularniejszych w Polsce środków transportu. Dziś przyciągają głównie pasjonatów motoryzacji. Motocykle WSK, które nieodłącznie kojarzą się z naszym miastem, doczekają się wyjątkowego upamiętnie­nia.

- W tym roku mija 65 lat od roz­poczęcia produkcji wuesek. Po­stanowiliśmy uczcić ten jubileusz i stworzyć mural nawiązujący do historii jednośladów i Świdnika - mówi Adam Żurek, dyrektor Miej­skiego Ośrodka Kultury.

Niecodzienne malowidło powsta­nie na murku przy alei Lotników Polskich, w pobliżu restauracji Fa­villa.

- To bardzo dobre miejsce na tego rodzaju malunek. Znajduje się na drodze do PZL-Świdnik, gdzie powstawały wueski. Tędy prowa­dzi również trasa parady motocy­klowej, która w ramach Ogólno­polskiego Zlotu Motocykli WSK i Innych przyciąga co roku tysiące osób - tłumaczy A. Żurek.

Autorem muralu będzie Paweł Ka­sperek, który od kilku lat współpra­cuje z MOK przy projekcie „Kadry Świdnika”. Jego prace upamiętnia­ją, między innymi Szkołę Pilotów L.O.P.P., Avię Świdnik, Radio Soli­darność Świdnik oraz zasłużonych mieszkańców.

- Nowy mural będzie utrzymany w sepii. Zobaczymy na nim pierw­szy seryjny model WSK M 06 i kino „Przodownik”. Nie zabraknie też logo WSK - opowiada Paweł Ka­sperek.

Prace rozpoczną się już wkrótce. Mural powinien być gotowy w dru­giej połowie maja.

Najczęściej czytane