• Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Repertuar
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie
poniedziałek, 13 maj 2019 09:56

Miliony na zieleń

Napisał 

W ciągu najbliższych tygodni zostanie ogłoszo­ny przetarg na budowę zielonego parku przy ul. Fabrycznej. Znajdą się w nim m.in. tężnia solan­kowa, park linowy, plac zabaw i sprawnościowy. Obiekt powstanie w ramach projektu unijnego. Urzędnikom z ratusza udało się zdobyć dodatko­we 2 miliony na jego realizację.

Miasto przystąpiło do projektu Zie­lony LOF w listopadzie 2017 roku. Przedsięwzięcie zostało dofinanso­wane ze środków unijnych. Biorą w nim udział również inne gminy po­łożone wokół Lublina. Na realizację projektu ma zostać przekazanych około 20 mln zł, z czego prawie 4,1 mln zł przypadło Świdnikowi. W ramach programu na terenie mia­sta, w kilku punktach, powstaną zie­lone zakątki.

Jeden z nich już jest w budowie. Mowa o parku przy al. Lotników Polskich za stacją paliw.

Już niebawem pojawią się na tym terenie nowe alejki spacerowe, drewniane pergole tworzące tu­nele, ławki oraz nasadzenia deko­racyjne. Przez park przebiegać też będzie ścieżka rowerowa. W pół­nocnej części kompleksu stworzony zostanie niewielki plac z drewniany­mi ławkami, a w południowej, teren rehabilitacyjno-rekreacyjny.

Na tym jednak nie koniec.

- Udało się pozyskać dodatkowe 2 mln zł na realizację programu. Pieniądze po­chodzą z oszczędności na inwesty­cjach, które w ramach tego projektu wykonują inne gminy - tłumaczy Karol Łukasik z Urzędu Miasta.

Na czwartkowej sesji dodatkowe miliony zostały wprowadzone do budżetu. Dzięki ekstra dofinanso­waniu, już w ciągu najbliższych ty­godni zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie parku przy powstają­cych właśnie obiektach sportowych przy ul. Fabrycznej.

- Jesteśmy gotowi do inwestycji, mamy pozwolenie na budowę - do­daje Justyna Harasymiuk, naczel­nik wydziału inwestycji i nierucho­mości w Urzędzie Miasta.

Zielony park ma być miejscem wypoczynku dla młodszych i star­szych mieszkańców Świdnika. Wśród drzew i zieleni zostaną zlo­kalizowane alejki o zróżnicowanej nawierzchni, ławki i oświetlenie. W parku powstaną także: tężnia solan­kowa, plac zabaw dla dzieci, spraw­nościowy i teren rehabilitacyjno-rekreacyjny z siłownią zewnętrzną. Obiekt będzie również wyposażony w ściankę wspinaczkową oraz park linowy. Na terenie parku stanie rów­nież toaleta publiczna.

Najprawdopodobniej zakończenie inwestycji zbiegnie się w czasie z oddaniem do użytku budującego się tuż obok kompleksu otwartych i zamkniętych basenów.

Natomiast do końca przyszłego roku ma się zakończyć budowa wszystkich miejskich parków w ra­mach Zielonego LOF. Kompleksy wypoczynkowe powstaną jeszcze między osiedlami Brzeziny I i II, przy ul. Krępieckiej za bazą Remondis i na dawnym wysypisku śmieci przy tej samej ulicy.

Najczęściej czytane