• Załatw sprawę w Urzędzie
  • Zdrowy Świdnik
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • Schronisko w Krzesimowie
  • rodzinka
  • Idzie sobie Grześ...
środa, 15 maj 2019 08:33

Przedszkola po nowemu

Napisane przez 

Władze miasta reformują przedszkola. Powstaną dwa zespoły, które mają działać sprawniej i taniej oraz zapewnić lepszą opiekę i naukę dla najmłod­szych mieszkańców Świdnika.

Na czym polega zmiana? Magistrat łączy Przedszkola nr 2 (przy ul. Okulickiego) i 3 (przy ul. Hotelowej) w Zespół Przed­szkoli nr 1 z siedzibą przy ulicy Hotelowej oraz Przedszkola nr 4 (przy ul. Piłsudskiego) i 6 (przy ul. Środkowej) w Zespół Przedszkoli nr 2 z siedzibą przy ul. Piłsudskiego.

Zakres opiekuńczej i edukacyjnej działalności placówek nie zmieni się. Natomiast wspólna będzie ad­ministracja, obsługa i organizacja pracy.

- Chcemy, żeby przedszkola były sprawniej zarządzane, a pieniądze na ich funkcjonowanie wydawane racjonalniej - tłumaczy Ewa Jan­kowska, sekretarz miasta. Dodaje, że połączenie placówek nie wpły­nie na zmniejszenie liczby etatów nauczycielskich oraz ilości oddzia­łów.

Zespoły przedszkoli zaczną działać od września tego roku. W prakty­ce dla rodziców i dzieci nic się nie zmieni. Po wakacjach najmłodsi mieszkańcy Świdnika nadal będą chodzili do dotychczasowych pla­cówek i grup prowadzonych przez tych samych nauczycieli. Również rekrutacja odbędzie się do każdego przedszkola oddzielnie.

Władze miasta liczą, że wkrótce również dzieci i rodzice odczują poprawę jakości funkcjonowania połączonych placówek. Dlaczego?

Jak tłumaczą przedstawiciele ra­tusza, większą jednostką łatwiej zarządzać. Na przykład dyrektor zespołu, mając do dyspozycji licz­niejszą kadrę, łatwiej znajdzie za­stępstwo w przypadku choroby nauczyciela lub sprawniej wyko­rzysta specjalistów logopedów, nauczycieli języka czy gimnastyki korekcyjnej. Szefowie zespołów do­staną również do dyspozycji więcej lokali, przybędą pokoje zajmowane przez księgową czy kadrową, które można przeznaczyć np. na gabine­ty specjalistyczne. To nie wszystko. Większe podmioty mogą taniej ku­pić usługi (np. remonty lub przeglą­dy) czy żywność (np. wynegocjo­wać lepsze posiłki nie podnosząc za nie opłat).

- Zaoszczędzone pieniądze pozo­staną w placówkach i to dyrektorzy zdecydują na co je wydać - zapo­wiada E. Jankowska.

Rady pedagogiczne przedszkoli zaakceptowały już pomysł reformy. W czwartek projektami uchwał po­wołujących zespoły zajmowała się Rada Miasta.

rp

Najczęściej czytane