• Załatw sprawę w Urzędzie
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Repertuar
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • rodzinka
  • Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
piątek, 03 maj 2019 10:37

Świdnik znowu pierwszy

Napisał 

Tym razem jako je­dyny samorząd skorzystał z rządowego programu GovTech i znalazł sposób na uszczelnienie syste­mu odbioru odpadów. Władze miejskie, za odważne decyzje i innowacyjne podejście, otrzymały gratulacje i dyplomy z rąk premiera Mateusza Morawieckiego.

Władze Świdnika, jako jedynego samorządu, postanowiły przystąpić do rządowego programu GovTech. Projekt ruszył w minionym roku i oprócz naszego miasta wzięły w nim udział również dwa ministerstwa. Celem inicjatywy było umożliwienie firmom i indywidualnym osobom, zgłoszenie pomysłów, na rozwią­zanie problemów w administracji rządowej i samorządowej. Świdni­cka zagadka dotyczyła uszczelnie­nia systemu odbioru odpadów. Po kilku latach jego działania okazało się, że miasto musiało dopłacić oko­ło 1 mln zł do jego funkcjonowania. Na terenie Świdnika przybywało również śmieci, mimo iż ubywało mieszkańców.

- Przed firmami, startupami, ale również osobami indywidualnymi postawiliśmy zadanie. Mieli opra­cować algorytm, który, porównując gromadzone przez nas i nasze jed­nostki dane, wskaże osoby, w któ­rych deklaracjach śmieciowych są nieprawidłowości - tłumaczyła Ewa Jankowska, sekretarz miasta.

Mogły one dotyczyć niezgłoszenia wszystkich osób zamieszkujących posesję, czy choćby niedopisania do deklaracji narodzonych dzieci. System miał również pomóc zna­leźć tych mieszkańców, którzy w ogóle nie wypełnili deklaracji, a tym samym nie płacili za śmieci. Sprawa jest bardzo istotna, bo z podobny­mi problemami borykają się niemal wszystkie samorządy w kraju.

Na początku tego roku konkurs został rozstrzygnięty. Zwyciężyła firma z Gliwic i to jej algorytm trafił do Urzędu Miasta. Wcześniej został dokładnie przetestowany. Już na tym etapie ujawnił 28 deklaracji, w których pojawiły się potwierdzone później, nieścisłości.

Ratusz właśnie zakończył całą pro­cedurę zakupu wybranego roz­wiązania. W ciągu kilku tygodni algorytm będzie w pełni działał i sprawdzi wszystkie złożone dekla­racje.

Sukces świdnickiego rozwiązania został już doceniony w konkursie Smart City. Jego celem jest po­kazanie i nagrodzenie osób oraz przedsięwzięć promujących ideę inteligentnych miast w Polsce, czy­li korzystających z innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań.

- To dla nas wielkie wyróżnienie. Po­kazuje, że wybraliśmy dobrą drogę, aby uporać się z ważnymi proble­mami naszego miasta - mówiła E. Jankowska.

Na tym nie koniec. Inno­wacyjne podejście do problemu docenił również premier Mateusz Morawiecki. Z jego rąk władze Świd­nika otrzymały dyplomy i podzięko­wania. - Dzięki ciężkiej pracy i od­ważnym decyzjom, miasto Świdnik stało się pierwszym polskim samo­rządem, który pioniersko wdraża in­nowacje modelu GovTech, z czego jesteśmy niezmiernie dumni - mó­wił Mateusz Morawiecki.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni panu premierowi za docenienie naszych wysiłków. To dla nas dodatkowa na­groda, ale również czytelny znak, że zmierzamy w dobrym kierunku. To także dowód, że samorządy również mogą i powinny szukać innowacyj­nych metod rozwiązywania swoich problemów - dodała E. Jankowska.

Podziękowania od premiera trafiły też do firmy RapidSoft Sikora Wró­bel, która przygotowała algorytm. Co więcej, jej rozwiązaniem zainte­resowane są również inne samorzą­dy.

Najczęściej czytane