• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Repertuar
  • Idzie sobie Grześ...
piątek, 12 kwiecień 2019 09:47

Klątwa nad Gospodarczą

Napisane przez 

Kilka tygodni temu zakończył się remont nawierzchni ul. Gospodarczej. Inwestycja nie została jeszcze odebrana przez urzędników z ratusza i na razie nie będzie. Przynaj­mniej do chwili, kiedy wykonawca nie usunie pęknięcia w nowej betonowej warstwie.   

Nawierzchnia pękła kilka dni temu w jednym miejscu. - Wezwaliśmy wykonawcę, żeby pilnie ją naprawił - mówi Karol Łukasik z Urzędu Mia­sta.

Magistrat jeszcze nie odebrał re­montu ulicy, więc naprawa odbędzie się w ramach głównych prac. Dro­gowcy usuną zniszczony fragment nawierzchni, potem położą podbu­dowę i na tym ułożą beton wałowa­ny. Naprawę zaczęli w środę.

Remont Gospodarczej rozpoczął się jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Jednak od początku nie miał szczęś­cia. Najpierw dwa razy zepsuła się maszyna służąca do układania beto­nowej nawierzchni. Potem przyszły mrozy i śniegi. Prace zamarły na kilka tygodni.

Drogowcy wrócili na Gospodarczą w lutym. Wykonali prace na odcinku ok. 1,7 kilometrów. Jednak ze wzglę­du na opóźnienia, Urząd Miasta na­liczył im kary - po 871 zł za każdy dzień.

Beton wałowany to nowość na dro­gach w Świdniku. Władze miasta te­stują takie rozwiązanie, bo sprawdzi­ło się w wielu krajach, m.in. Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W zało­żeniu gwarantuje solidne, szybkie i tanie wykonanie prac remontowych.

- Pomysł był dobry: na drodze nie ma dziur i błota. Mieszkańcy są zadowo­leni, ponieważ nie trzeba przenosić ogrodzeń i wycinać drzew - komen­tował w internecie jeden z miesz­kańców, dodając jednocześnie, że realizacja robót pozostawia wiele do życzenia.

Szczęścia nie miała również druga droga remontowana z wykorzysta­niem betonu wałowanego. Nowa nawierzchnia pojawiła się na 450 metrach ulicy Fiołkowej w grudniu. Niestety, radość z gładkiej drogi nie trwała zbyt długo. Beton popękał i konieczne były naprawy gwarancyj­ne.

Prace na Gospodarczej i Fiołkowej mają charakter modernizacyjny i kosztowały w sumie ok. 1 mln zł. W przyszłości planowana jest budowa obu ulic wraz z pełną infrastrukturą, m.in. z chodnikami i oświetleniem.

rp

Najczęściej czytane