• Załatw sprawę w Urzędzie
  • Zdrowy Świdnik
  • Idzie sobie Grześ...
  • Repertuar
  • rodzinka
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Schronisko w Krzesimowie
czwartek, 11 kwiecień 2019 12:08

Lotnisko dostanie imię

Napisane przez 
Lotnisko dostanie imię fot. Bartek Żurawski

Port Lotniczy Lublin im. Unii Lubelskiej - taką nazwę może już wkrótce nosić lotnisko w Świdniku. Pomysł lubelskich radnych przypadł do gustu największym wspólnikom lot­niczej spółki, czyli Lublinowi i samorządowi województwa. Podoba się również w Świdniku.

Stanowisko w sprawie nadania na­zwy przyjęła kilka dni temu Rada Miasta Lublin.

- Chcemy w ten sposób podkreślić wagę wielkiego wydarzenia jakim było zawarcie unii oraz historycz­nego znaczenia Lublina - tłumaczył Marcin Nowak, radny miejski Lubli­na, pomysłodawca nadania imienia portowi.

Decyzję w sprawie nazwy muszą podjąć akcjonariusze lotniczej spół­ki. Dwóch największych - miasto Lublin i samorząd województwa - jest na „tak”. Marszałek wojewódz­twa Jarosław Stawiarski zauważył jedynie, że wątpliwości budzi spo­sób przetłumaczenia nazwy dla ob­cokrajowców.

Propozycja podoba się również dwóm pozostałym udziałowcom spółki Port Lotniczy Lublin.

- To dobry pomysł, upamiętnimy w ten sposób jedno z najważniej­szych wydarzeń w dziejach Polski. Warto też podkreślać i pamiętać, że byliśmy w pewnym stopniu prekur­sorami idei Unii Europejskiej jako federacji równych państw - ocenia Waldemar Jakson, burmistrz Świd­nika i zauważa, że drugim trafionym imieniem dla lotniska byłoby Lubel­skiego Lipca.

- Nazwa Port Lotniczy Lublin im. Unii Lubelskiej odwoływałaby się do jednych z najlepszych czasów w naszej historii. A to daje zielone światło tej inicjatywie, zwłaszcza, że w tym roku przypada 450. rocznica porozumienia - mówi Łukasz Resz­ka, starosta powiatu świdnickiego.

Starosta dodaje, że jeśli zostaną wyjaśnione wątpliwości dotyczące przetłumaczenia nazwy, to pomysł uważa za trafiony.

- Decyzję w tej sprawie muszą pod­jąć właściciele spółki na walnym zgromadzeniu - informuje Piotr Jankowski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Lublin. Najbliższe, zapla­nowane jest na czerwiec.

Piotr Jankowski przypomina, że już wcześniej były pomysły na uhono­rowanie lotniska imieniem, m.in. Jana Karskiego czy Jana III Sobie­skiego. Pojawiły się również propo­zycje odwołujące się do Lubelskie­go Lipca czy Bramy Wschodu.

rp

Najczęściej czytane