• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Idzie sobie Grześ...
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Zdrowy Świdnik
  • Schronisko w Krzesimowie
  • rodzinka
  • Repertuar
poniedziałek, 11 luty 2019 09:00

Bezpieczeństwo pod lupą

Napisała 
Bezpieczeństwo pod lupą fot. archiwum

Najmłodsi odliczają czas do rozpoczęcia zimowego wypoczynku. Z kolei dorośli martwią się, by był bezpieczny i spokojny. W okresie ferii, inspektorzy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdniku podejmą działania profilaktyczno-prewencyjne, zmierzające do zapewnienia właściwych warunków.

Przed wyjazdem dzieci rodzice powinni wnikliwie zapoznać się z ofertą organizatora czy wypoczynek został zarejestrowany w kuratorium, jakie są kwalifikacje kadry, czy zapewniona jest opieka medyczna. Organizatorom należy także przekazać niezbędne informacje dotyczące np. stanu zdrowia dziecka, szczepień oraz przyjmowanych leków.

- Każdy wypoczynek musi być zgłoszony do bazy danych ministerstwa oświaty - mówi Iwona Wowk, starszy asystent świdnickiego sanepidu. - Wtedy mamy gwarancję, że odpowiednie służby będą go monitorować.

Obecnie do bazy danych zgłoszono cztery zimowiska. W Świdniku są zaplanowane półkolonie w Szkole Podstawowej nr 7, których organizatorem jest jedna ze szkół języków obcych oraz w Miejskim Ośrodku Kultury. Są też oferty dla skautów.Do Częstoborowic pojadą na wypoczynek harcerze ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, zaś w Szkole Podstawowej nr 5 zimowisko przygotował Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręgu Lubelskiego.

- Nie podejmujemy kontroli kwalifikacyjnych - zaznacza I. Wowk. - Za to w trakcie trwania wypoczynku sprawujemy nadzór nad warunkami higieny i rekreacji oraz propagujemy edukację zdrowotną. Realizowane są profilaktyczne programy, na przykład „Trzymaj formę”, „Czyste powietrze”. Poza tym sprawdzamy warunki bytowe, pokoje sypialne, sale zajęciowe i sportowe. Kontrolowane są sektory związane z bezpieczeństwem żywności. Pod szczególnym nadzorem znajdują się zakłady żywienia oraz produkujące żywność w systemie cateringowym. Sprawdzamy temperaturę dostarczanych posiłków oraz ich jakość i warunki dowozu. Należy również zadbać o odpowiedni ubiór dostosowany do warunków pogodowych, kosmetyki, środki higieny osobistej. Istotne jest, by dziecko wiedziało, że nie należy używać wspólnego ręcznika, grzebienia, pożyczać sobie ubrań i czapek albo frotek i gumek do włosów, ze względu na możliwość przenoszenia wszawicy. Należy też przypominać, że nie wolno pić napojów z jednego pojemnika, trzeba dokładnie myć warzywa i owoce, unikać wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne. Trzeba stanowczo odmawiać, gdy ktoś proponuje alkohol, tytoń lub środki psychoaktywne.

- Zwykle miejsca, w których zaplanowano ferie, są organizowane w obiektach będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku. Monitorujemy je przez cały rok. Uchybień nie było zbyt wiele i odnotowywaliśmy jedynie drobne niedociągnięcia natury sanitarno-higienicznej – dodaje I. Wowk.

Inspektorzy sanitarni radzą również rodzicom, aby ci zwrócili uwagę na właściwe przygotowanie dzieci do wypoczynku. Powinni upewnić się czy ich pociecha ma odpowiednie predyspozycje i jest wystarczająco samodzielna. Warto przejrzeć ofertę, harmonogram, warunki bytowe, żywieniowe, zadbać o kontakt do organizatora, kierownika wypoczynku, ewentualnie wychowawców. Wszelkie wątpliwości i nieprawidłowości związane z wypoczynkiem zimowym należy zgłaszać do miejscowego kuratora oświaty lub lokalnych służb sanitarnych.

słs

Najczęściej czytane