• rodzinka
  • Zdrowy Świdnik
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
sobota, 05 styczeń 2019 11:52

Paczki dotarły do bohaterów

Napisane przez 

- Jesteśmy im winni nie tylko wsparcie materialne, ale również pamięć - mówią organi­zatorzy zbiórki dla kombatantów II wojny światowej i podziemia niepodległościowego, w ramach bożonarodzeniowej akcji „Paczka dla Bohatera”. W Świdniku była to jej druga edycja.

Wśród darów, które trafiły do we­teranów, znajdowała się przede wszystkim długoterminowa żyw­ność, taka jak herbata, kawa, sło­dycze, konfitury, dżemy, konserwy mięsne i rybne, witaminy, kasza, ryż i bakalie. Nie zabrakło artykułów chemicznych i higienicznych. Or­ganizacją przedsięwzięcia zajęło się świdnickie Stowarzyszenie Marsz Szlakiem Józefa Franczaka ps. „La­luś”, zaś głównym pomysłodawcą jest Fundacja im. Kazimierza Wiel­kiego z Lublina.

- Czasu mieliśmy niewiele, ale podo­łaliśmy zadaniu - mówi Wojciech Grabowski z Urzędu Miasta, czło­nek stowarzyszenia i koordynator przedsięwzięcia. - Dzięki uprzejmo­ści Piotra Jankowskiego, dyrektora Miejsko - Powiatowej Biblioteki Pu­blicznej, udało się w tej placówce zorganizować punkt zbiórki darów. Złożyły się na nie paczki przygoto­wane nie tylko przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, ale również prezenty od świdnickiego stowarzy­szenia. Trafiły do 12 osób, głównie dawnych akowców oraz członków Związku Inwalidów Wojennych RP. Ze względu na podeszły wiek tych osób, jak i okres przedświąteczny, paczki przekazaliśmy podczas od­wiedzin w ich domach.

- Chcemy kultywować pamięć o lokalnych bohaterach nie tylko w czasie Bożego Narodzenia - dodaje Michał Kamela, prezes stowarzy­szenia i pracownik UM. - Zasady ak­cji „Paczka dla Bohatera” są ustalane odgórnie przez głównego organiza­tora. My chcielibyśmy wspierać we­teranów częściej. Dlatego przygo­towujemy się już do kolejnej zbiórki darów, które przekażemy w czasie świąt Wielkanocnych. Zrobimy to wspólnymi siłami, czyli stowarzysze­nia, Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Urzędu Miasta. Je­steśmy dopiero raczkującą formacją. Istniejemy od lutego ub. roku i nadal doskwiera nam brak rąk do pracy. Przyjmiemy więc każdego, kto ze­chce nas w niej wesprzeć, a mamy dużo ciekawych inicjatyw.

słs

Najczęściej czytane