• rodzinka
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
  • Repertuar
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
sobota, 01 grudzień 2018 09:27

Jak uratować życie?

Napisane przez 

Jak zachować się wobec poszkodowanego? Jak ułożyć go w pozycji bezpiecznej, zatamować krwawienie, założyć opatrunek, przeprowadzić resuscytację, użyć defibrylatora? To funda­mentalne umiejętności, ponieważ pierwsze minuty, do przyjazdu karetki pogotowia, mogą być krytyczne dla życia.

W środę zakończył się kurs udziela­nia pomocy przedmedycznej, zor­ganizowany przez Straż Miejską w ramach programu „Razem bezpiecz­niej”. Zainteresowanie udziałem w szkoleniu przeszło wszelkie oczeki­wania.

- Martwiłem się, że trudno będzie uzbierać zaplanowanych 15 osób. Tymczasem zgłosiło się ich ponad 20. Są to strażnicy, pracownicy Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiego Centrum Usług Socjal­nych. Wszyscy uzyskali nie tylko so­lidną porcję wiedzy teoretycznej, ale zweryfikowali ją również w praktyce - mówi Janusz Wójtowicz, komen­dant Straży Miejskiej w Świdniku.

Instytucje, których przedstawiciele uczestniczyli w szkoleniu, będą już wkrótce dysponowały defibrylato­rami - urządzeniami do udzielania pierwszej pomocy w przypadku problemów z sercem i układem krą­żenia. MCUS zakupiło je wcześniej, z finansów budżetu gminy. Straż Miejska, MOK i UM otrzymają sprzęt dzięki środkom ministerialnym, które Straż Miejska pozyskała w ramach programu „Razem bezpieczniej”.

Kurs zakończył się egzaminem i przy­znaniem certyfikatu potwierdzające­go odbycie przeszkolenia w zakresie udzielania pomocy przedmedycz­nej. To pierwszy krok do uzyskania uprawnień ratownika medycznego.

jmr

Najczęściej czytane