• Schronisko w Krzesimowie
  • Repertuar
  • Zdrowy Świdnik
  • Idzie sobie Grześ...
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • rodzinka
poniedziałek, 03 grudzień 2018 09:16

Ekopatrol ruszył na łowy

Napisał 

Wystarczyło, że temperatura poszła w dół, a świdniczanie już rozpoczęli intensywne palenie w piecach. Równocześnie w trasę wyruszył ekopatrol Straży Miejskiej i niemal od razu namierzył mieszkańców ogrzewających domy niedozwolo­nymi substancjami.

Ciemny dym spowijający miasto to częsty widok w Świdniku, zwłasz­cza podczas zimowych miesięcy. Chociaż mieszkańcy coraz odpo­wiedzialniej podchodzą do ekologii i chcą przeciwdziałać smogowi, to nadal trafiają się tacy, którzy wrzu­cają do pieców śmieci. Wyłapywa­niem takich przypadków zajmuje się od ubiegłego roku ekopatrol. Nowoczesny samochód z laborato­rium do badania składu powietrza, należy do Straży Miejskiej. Już w mi­nionym roku okazało się, że spełnia swoją rolę. Z jego pomocą udało się „przyłapać” choćby pracowników warsztatu krawieckiego, którzy pa­lili skrawkami materiału.

W tym sezonie nowoczesny sprzęt już wyruszył na patrol.

- Strażnicy wystawili 15 mandatów za palenie w piecach substancjami niedozwo­lonymi - mówi Janusz Wójtowicz, komendant SM.

Mieszkańcy złapani na takim pro­cederze muszą się liczyć z manda­tem do 500 zł. Jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu, grzywna może wynieść do 5 tys. zł. Na tym jednak nie koniec kosztów.

- W takim przy­padku najczęściej pobieramy mate­riał do badań. Przeprowadzenie ich to wydatek rzędu 3 tys. zł. Jeśli sąd uzna mieszkańca za winnego, wów­czas obciąża go również tymi kosz­tami - tłumaczy J. Wójtowicz.

Szef świdnickich strażników dodaje również, że jeśli nawet nie kary pie­niężne, mieszkańców powinna po­wstrzymać troska o zdrowie.

- Przy spalaniu folii, lakierowanych desek, czy innych niedozwolonych substancji powstają szkodliwe opa­ry i pyły, które wdychają osoby z danej posesji i ich najbliżsi sąsiedzi - dodaje komendant SM.

Strażnicy zapowiadają również akcje kontrolne z użyciem drona. Do latającego urządzenia zostanie wówczas podpięty specjalistyczny sprzęt, który bezbłędnie namierzy zatruwających powietrze. Pierwsze loty powinny się odbyć jeszcze w tym tygodniu.

Najczęściej czytane