• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Zdrowy Świdnik
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • rodzinka
  • Idzie sobie Grześ...
wtorek, 06 listopad 2018 08:43

Mega kasa na zdrowie

Napisane przez 

Wśród beneficjentów słynnego mega projektu, o którym po raz pierwszy usłyszeliśmy ok. 3 lata temu, znalazł się świdnicki szpital. Placówka ma się czym pochwalić. Przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości świadczeń udzielanych w szpitalu SP ZOZ Świdnik poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, w tym dostosowanie do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”, znalazło się na pierwszym miejscu listy, wśród 17 tego typu placówek województwa lubelskiego, zyskując ponad 4,5 mln zł dotacji unijnej.

- Trwało to bardzo długo, ale zostało uwieńczone sukcesem - mówi Jacek Kamiński, dyrektor świdnickiego SP ZOZ. - W przygotowanie projektu włożyliśmy ogrom pracy. Uzyskaliśmy pozytywną ocenę wojewody, przeprowadzoną według reguł systemu IOWISZ, który służy do bardzo rygorystycznej, opartej na obiektywnych, ściśle sprecyzowanych kryteriach, oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia. I chociaż początkowo dotacja miała wynosić 12 mln zł, cieszymy się przyznanej nam kwoty. To w zasadzie ostatnia szansa na uzyskanie dofinansowania, ponieważ kończy się rozdanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Natomiast kolejne, prawdopodobnie nie będzie przewidywało zbyt wielu środków na ochronę zdrowia. Dzięki otrzymanej dotacji oraz zaplanowanej wymianie ok. 80% sprzętu, na pewno poprawi się komfort pacjentów oraz pracy personelu. Będziemy diagnozować i leczyć bardziej nowocześnie.

Warunkiem przystąpienia do projektu było zapewnienie wkładu własnego, w wysokości ponad 2,3 mln zł. Środki na ten cel pochodzą z kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ, a poręczonego przez Starostwo Powiatowe. Do wydania szpital ma więc w sumie ponad 6, 8 mln zł.

Długa lista zakupów

Każdy ze szpitalnych oddziałów wzbogaci się o nowy sprzęt i aparaturę medyczną. Do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii trafią, między innymi, defibrylator, respiratory, monitory zwiotczenia mięśniowego, videolaryngoskop, aparat do wizualizacji żył, łóżka specjalistyczne z układem ważenia, materacami przeciwodleżynowymi i wielofunkcyjnymi szafkami przyłóżkowymi. Blok operacyjny dostanie stoły operacyjne z osprzętem, zestaw do laparoskopii z torem wizyjnym, lampy ledowe. Na potrzeby oddziału chirurgii i pracowni endoskopii zakupione zostaną, na przykład, gastroskopy, kolonoskopy, cystoskop optyczny, systemy próżniowe do leczenia ran i odleżyn, pompy infuzyjne, wózek do transportu chorego w pozycji leżącej. Pacjenci oddziału chorób wewnętrznych oraz pracowni badań holterowskich, prób wysiłkowych i echa serca będą korzystali z nowych kardiomonitorów, bieżni do testów wysiłkowych, pomp infuzyjnych czy pulsoksymetrów. Oddział położniczo-ginekologiczny wzbogaci się o monitor kardiotokograficzny, aparat USG z głowicami dla kobiet i noworodków, fotele ginekologiczne i kolposkop. Dla oddziału neonatologicznego przewidziano, między innymi, lampy i maty ledowe do fototerapii, a także inkubator otwarty ze stanowiskiem do resuscytacji. Zakupy dla oddziału pediatrycznego to, na przykład, kardiomonitor, spirometr, ssak elektryczny. Przewidziano też doposażenie izby przyjęć oraz zakładu radiologii, w którym utworzona zostanie pracownia tomografii komputerowej. Łączna wartość tej części projektu to ponad 6, 2 mln zł. Pozostałe pieniądze, ok. 633 tys. zł, przeznaczone zostaną na wymianę wind medycznych oraz prace modernizacyjno- remontowe oddziału wewnętrznego.

- Jeśli chodzi o terminy, do końca roku mamy podpisać umowę z marszałkiem. Zgodnie z przyjętymi wcześniej harmonogramami, pierwsze procedury przetargowe rozpoczną się pod koniec I kwartału 2019 roku. Potrwają zapewne 2-3 lata. Niepokój wzbudza jedynie to, że wszystkie koszty są skalkulowane dwa lata temu i nie wiadomo, jak będą się miały do kwot przetargowych - dodaje J. Kamiński.

Przychodnie też po nowemu

Przypomnijmy, szpital skorzysta też z unijnego dofinansowania uzyskanego w ramach projektu z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Pieniądze - 1 mln zł - przeznaczone zostaną na modernizację przychodni specjalistycznych znajdujących się przy ul. Leśmiana 4, a także zakup aparatury i sprzętu medycznego. Jednym z najważniejszych zadań będzie montaż windy. Wśród innych znalazły się remonty gabinetów przyjęć, badań i zabiegowych oraz pomieszczeń sanitarnych, rejestracji i poczekalni. Obejmą, między innymi, wymianę instalacji elektrycznej, podłóg i armatury, zamontowanie energooszczędnego oświetlenia, malowanie ścian oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Działania przetargowe zaplanowano na początku przyszłego roku, a realizacja projektu potrwa do końca 2019 r.

aw

Najczęściej czytane