• rodzinka
  • Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Zdrowy Świdnik
poniedziałek, 05 listopad 2018 08:41

Gorąca jesień w MCP

Napisał 

Miejskie Centrum Profilaktyki organizuje po raz trzeci akcję „Dla zdrowia - listopad miesiącem profilaktyki”. Chce w ten sposób zaakcentować znaczenie profilaktyki dla zdrowia i rozwoju człowieka, rodziny oraz całej społeczności lokalnej.

- Nasza akcja jest wyrazem nowej filozofii działania MCP. Przed laty kładziono nacisk na prawidłowe diagnozowanie i leczenie patologii. W ogóle mało mówiło się o pomocy społecznej, profilaktyce i terapii, traktując je jako sferę wstydliwą. Obecnie stawiamy akcent na higienę zdrowia psychicznego, wsparcie rozwoju człowieka i rodziny - mówi Ewa Kossowska, kierownik MCP. - Mówiliśmy już o tym, jak zapobiegać przemocy w życiu i w cyberprzestrzeni, rozmawialiśmy o problematyce HIV i AIDS, o uzależnieniach i chorobach. W drugiej edycji położyliśmy nacisk na zdrowie psychiczne. Tegoroczna poświęcona będzie, między innymi tożsamości i seksualności człowieka. Zauważamy bowiem, że te tematy są problemem dla dorastającej młodzieży.

Działania podzielono na kilka etapów. „Rodzina razem” to cykl spotkań, w czasie których jej członkowie będą mogli pobyć ze sobą, wspólnie się bawić, stworzyć drzewo genealogiczne i przedstawić historię swojego rodu, odbyć rodzinną sesję zdjęciową, zjeść razem tort czy pizzę. Te prozaiczne czynności są niedoceniane w warunkach współczesnej cywilizacji, gdy rodziny żyją nie razem, ale obok siebie, mając ze sobą bardzo mało bezpośredniej styczności i komunikacji.

- Jednym z celów działań jest podniesienie pewności siebie ich uczestników, budowanie poczucia własnej wartości, uświadomienie tożsamości, pogłębianie więzi i relacji. Mówiąc o zdrowiu, często mówimy o ciele. Ale równie istotna dla równowagi zdrowotnej jest strefa psychiczna i dusza. Chodzi o to, by między tymi, składającymi się na osobę elementami, panowała harmonia. Żebyśmy żyli w zgodzie ze swoimi potrzebami, oczekiwaniami i wartościami - mówi E. Kossowska.

Podstawową zasadą akcji jest wyjście poza mury placówki i integrowanie się ze społecznością lokalną. Zaplanowano spotkania z członkami różnych środowisk i stowarzyszeń. W ramach akcji Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Oaza” 14 listopada zaplanował XIII Powiatowe Forum Trzeźwości. Wcześniej, bo 8 listopada odbędzie się szkolenie „Procedura Niebieska Karta”, adresowane do pracowników służb społecznych. Z kolei program profilaktyczny dla młodzieży poświęcony seksualności poprowadzi psychoterapeutka Magdalena Smaś-Moszczyszyn. Spotka się ona również z nauczycielami, pedagogami, psychologami, asystentami rodziny i kuratorami. Nie zabraknie zajęć teatralnych i muzycznych. Profilaktyka z wykorzystaniem działań teatralnych na stałe wpisała się już w działania MCP. Program „Masz jedno życie - powtórki nie będzie” w wykonaniu zespołu Rappedagogia uczniom ostatnich klas szkół podstawowych przypomni o konsekwencjach nietrafionych wyborów życiowych.

- Nie ma takiego problemu, z którym człowiek nie mógłby sobie poradzić. Najważniejsze jest udzielenie potrzebującemu wsparcia. Przed laty uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez MCP wiązało się ze wstydem, kojarzone było z patologią. Dzięki zmianie profilu i metod działania centrum, garnie się do nas coraz więcej dzieci, które chcą się rozwijać, budować silną, zdrową osobowość, realizować swoje pasje. W działaniach skupiamy się na procesie profilaktycznym i terapeutycznym, a jednocześnie, przy okazji niejako, powstają na przykład całkiem przyzwoite spektakle teatralne. Oceniam, że tegoroczna akcja obejmie około 2 tysięcy osób w różnym wieku, w jak najszerszym spektrum środowisk - kończy szefowa MCP.

DLA ZDROWIA - LISTOPAD MIESIĄCEM PROFILAKTYKI

5 listopada „RODZINA RAZEM” – PROGRAM DLA RODZIN ASYSTENCKICH,
17.00 - 20.00 rodzinne zabawy animacyjne, w siedzibie MCP, ul. Norwida 2

8 listopada „PROCEDURA NIEBIESKA KARTA. KOMPLEKSOWE SZKOLENIE DLA SŁUŻB I INSTYTUCJI” – INSTYTUT ROZWOJU I EDUKACJI PROGRES,
10.00 - 13.00 szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego i pracowników służb społecznych, w siedzibie MCP

9 listopada SZKOLENIE - „TEATR W PROFILAKTYCE - PODSTAWY REALIZACJI SPEKTAKLU TEATRALNEGO I BUDOWY SCENARIUSZA”- KATARZYNA MARJASIEWICZ I MICHAŁ STANOWSKI,
15.00-18.00 warsztat teatralny dla nauczycieli, w siedzibie MCP

14 listopada XIII FORUM TRZEŹWOŚCIOWE – KLUB ABSTYNETA OAZA,
10.00 - 12.00 Spotkanie ze środowiskiem abstynenckim, sala kameralna MOK

16 listopada UROCZYSTE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

26 listopada „CZYM JEST SEKSUALNOŚĆ” - PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA MŁODŻIEŻY - PSYCHOTERAPEUTA MAGDALENA SMAŚ-MYSZCZYSZYN,
8.00 - 9.30 spotkanie profilaktyczne dla uczniów szkół średnich, sala kameralna MOK

26 listopada SZKOLENIE „NORMY I ANOMALIE ROZWOJU SEKSUALNEGO CZŁOWIEKA” – PSYCHOTERAPEUTA MAGDALENA SMAŚ-MYSZCZYSZYN,
10.00 - 15.00 szkolenie dla psychologów, pedagogów, nauczycieli i służb społecznych, sala kameralna MOK

29 listopada PROGRAM PROFILAKTYCZNY „MASZ JEDNO ŻYCIE - POWTÓRKI NIE BĘDZIE” W WYKONANIU ZESPOŁU „RAPPEDAGOGIA.”,
9.00 program dla uczniów trzecich klas gimnazjalnych, sala widowiskowa MOK, 11.00 program dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych - sala widowiskowa MOK.

Najczęściej czytane