• Repertuar
  • Idzie sobie Grześ...
  • rodzinka
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Zdrowy Świdnik
poniedziałek, 29 październik 2018 09:51

Taniej od nowego roku

Napisane przez 

Podczas ostatniej sesji radni zagłosowali za przyjęciem uchwały wprowadzającej zniżki w opłatach za pobyt dzieci w miejskich żłobkach. Zmiany zaczną obowiązywać od początku przyszłego roku.

W tej chwili, w Świdniku działają dwa miejskie żłobki. Oba znajdują się przy przedszkolach. Rodzice najmłodszych dzieci, za opiekę w placówkach płacą maksymalnie 436 zł mie­sięcznie. W tej kwocie jest czesne (315 zł), ustalone na 15 proc. minimalnego wynagro­dzenia za pracę rodzica oraz opłata za wyżywie­nie. 

W związku z tym, że od nowego roku ma zostać podniesiona najniż­sza płaca, automatycznie wzrosłoby również żłobkowe czesne. Przedstawiciele ratusza postanowili jednak nie podnosić stawek, a na­wet je obniżyć. Pomysł poparła Rada Miasta. Zgodnie z przygotowanym projek­tem uchwały, czesne zo­stanie zmniejszone do 12 proc. mini­malnego wynagrodzenia.

Oznacza to, że od 2019 roku opłata za żłobek wyniesie 270 złotych. Dodatkowo rodzice zapłacą za wyżywienie, w kwocie 5,50 zł za każdy dzień pobytu.

Na zniżki mogą również liczyć osoby, którzy mają w żłobku więcej niż jedno dziecko. Ich druga i kolejna pociecha będzie uczęszczać do placówki za darmo.

Najczęściej czytane