• Idzie sobie Grześ...
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Zdrowy Świdnik
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Repertuar
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • rodzinka
wtorek, 09 październik 2018 09:59

Jubileusz krwiodawców

Napisane przez 

Ponad 40 tysięcy krwiodawców i 19 tysięcy litrów bezcennego leku. To dorobek 45-letniej działalności Klubu Honorowych Krwiodawców przy PZL-Świdnik. Na jubileuszowe uroczystości zjechali do Świdnika w sobotę przedstawiciele kilkudziesięciu zaprzyjaźnionych klubów z całej Polski, a także Włoch i Słowacji. Szczególnie zasłużeni krwiodawcy odebrali odznaczenia państwowe i resortowe oraz wyróżnienia przyznawane przez władze Polskiego Czerwonego Krzyża i PZL-Świdnik. Podziękowania za ofiarność złożyli na ich ręce, między innymi, poseł Artur Soboń, burmistrz Waldemar Jakson, Mieczysław Majewski, prezes zarządu PZL-Świdnik, a także Marian Król, przewodniczący zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Wyróżniający się krwiodawcy zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, resortowymi, samorządowymi, Polskiego Czerwonego Krzyża i PZL-Świdnik.

Postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy, za honorowe oddawanie krwi i działalność społeczną na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Stanisław Furmanek 51 litrów oddanej krwi, Leszek Kasak (48 l), Andrzej Krupa (41 l), Marek Pietrzela (47 l), Piotr Podkański (57 l), Henryk Połeć (42 l), Waldemar Ryfka (52 l).

Srebrny Krzyż Zasługi odebrali: Dariusz Danielak (25 litrów oddanej krwi), Marek Kroszka (31 l), Andrzej Rabiński (36 l).

Brązowy Krzyż Zasługi: Piotr Gorzkowski (29 litrów oddanej krwi), Emil Kozłowski (21 l), Sylwester Krysa (31 l), Renata Machnikowska (21 l), Sebastian Zieliński (31 l).

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa Odznakę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu otrzymali: Henryk Adamczyk, Robert Dębicki, Eugeniusz Duwer, Kazimierz Gnaciuk, Marcin Guz, Andrzej Mielniczuk, Bożena Pytka, Artur Story oraz Stanisław Wlazły.

W czerwcu przyszłego roku te same odznaczenia odbiorą: Dariusz Chełstowski, Krzysztof Dyzma, Adam Książek, Andrzej Kuchta i Krzysztof Samuła.

Dyplomami z medalem Wojewody Lubelskiego wyróżnieni zostali: Bożena Pytka, Ryszard Chinek, Edward Iracki, Paweł Iwaniuk, Leszek Kasak, Jan Mazurkiewicz

Dyplomy Wojewody Lubelskiego: Barbara Sołtys (19 litrów oddanej krwi), Piotr Denis (25 l), Tomasz Grochecki (25 l), Mirosław Krasa (28 l), Sebastian Zieliński (32 l).

Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Lubelskiego przyznano Andrzejowi Słotwińskiemu, prezesowi Klubu HDK PCK przy PZL – Świdnik, który oddał 74 litry krwi.

Krwiodawcy odebrali również kolejne wyróżnienia. Za wybitne zasługi w rozwój Honorowego Krwiodawstwa i długoletnie oddawanie krwi Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża nadał Kryształowe Serca Ryszardowi Rudnikowi i Mariuszowi Zajdlowi.

Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża w uznaniu zasług na rzecz PCK oraz wieloletnie zaangażowanie w promowaniu honorowego krwiodawstwa Odznakę Honorową PCK I stopnia otrzymali Mieczysław Majewski-  prezes zarządu PZL-Świdnik oraz Henryk Połeć. Odznakę Honorową PCK III stopnia - Roman Tarkowski, Odznakę Honorową PCK IV stopnia - Krzysztof Dziedzic.

Medale Pamiątkowe wręczono: Renacie Machnikowskiej (20 litrów oddanej krwi), Markowi Cioczkowi (60 l), Dariuszowi Chełstowskiemu (47 l), Andrzejowi Krupie (42 l), Andrzejowi Kuchcie (24 l), Janowi Najdzie (51 l), Piotrowi Podkańskiemu (57 l) i Pawłowi Walczakowi (24 l).

Pamiątkowy Grawerton: Andrzej Kuchta - Sekretarza Klubu HDK PCK przy PZL-Świdnik, Andrzej Danielak, Stanisław Furmanek, Michał Konc, Eugeniusz Kurza, Henryk Połeć, Antoni Wasąg

Dyplomy Marszałka Województwa Lubelskiego: Izabela Radwańska – Gnyp, Joanna Sekuła, Eugeniusz Duwer, Wiktor Jargiełło, Marek Kroszka, Piotr Majdan, Robert Mościcki, Jan Wypych

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi Zarząd Lubelskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie Przyznał Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia po oddaniu 15 litrów - kobiety, 18 litrów - mężczyźni: Joanna Sekuła, Grzegorz Bielecki, Arkadiusz Graj, Marek Kieszka, Jacek Zlot

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia po dodaniu 12 litrów krwi: Robert Falenta, Mirosław Wójcik.

Zasłużony Honorowy Dawca III stopnia po dodaniu 5 litrów - kobieta, 6 litrów - mężczyzna: Kamila Rejak, Mariusz Adamczuk, Mateusz Gorzkowski, Krzysztof Kasprzak.

Z okazji 60 – lecia Krwiodawstwa PCK pod hasłem Pokolenia w Honorowym Krwiodawstwie okolicznościowe medale otrzymali:  PZL-Świdnik, Wojciech Cieniuch, Dariusz Danielak, Emil Kozłowski, Eugeniusz Kurza, Andrzej Mielniczuk, Robert Mościcki, Henryk Połeć, Waldemar Ryfka.

Za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej na rzecz spółki i jej pracowników za systematyczną i efektywną pracę w osiąganiu celów ekonomicznych, produkcyjnych i jakościowych oraz społeczno – wychowawczych prezes zarządu PZL-Świdnik przyznał odznakę – Zasłużony Pracownik Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik SA honorowym krwiodawcom, pracownikom spółki. Są nimi: Krzysztof Dziedzic, Marcin Guz

Za wkład w budowę i rozwój Świdnika, troskę o lokalna wspólnotę oraz pielęgnowanie tradycji miasta, burmistrz Waldemar Jakson nadał Krzyże Amicus Civitatis. Odebrali je: Wojciech Cieniuch, Bogusław Grabarczuk, Cezary Jamiołkowski, Ireneusz Kiedrowicz, Mariusz Koput, Cezary Nizielski, Waldemar Wroński.

Burmistrz Świdnika przyznał również krzyże Bene Merenti Civitati. Otrzymali je: Renata Machnikowska, Ryszard Bytys, Piotr Gorzkowski, Zbigniew Litwin, Andrzej Mielniczuk i Jan Najda

Plakietki „Nic nie stoi na przeszkodzie cnocie obywatelskiej”. Z rąk burmistrza otrzymali je: Marek Cioczek, Jan Hojoł – były prezes klubu, Zdzisław Kardasiewicz – były prezes klubu, Emil Kozłowski – były prezes klubu, Eugeniusz Kurza, Tadeusz Łubiński, Jan Wypych, Jacek Zlot.

Za długoletni mecenat i wspieranie Klubu Honorowym Dawców Krwi PCK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy PZL Świdnik zarząd klubu wyróżnił okolicznościowymi dyplomami i postumentami Kropla Krwi następujące instytucje i firmy: PZL-Świdnik, Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC, Remondis Świdnik, „Polski Drób” Świdnik, PSS „Społem”, Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach, Cewar Lublin, Apteka Fragal, Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w Lublinie, Tomax PHW, Hydrocentrum Świdnik, Dom Opieki nad Dzieckiem i Rodziną „Nasz Dom” w Rybczewicach, Gmina Mełgiew, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, NSZZ „Solidarność” przy PZL Świdnik, ZZIiT, ZZ Metalowcy, WZZ Sierpień 80, ZZ Lipiec 1980.

Z okazji jubileuszu 45 – lecia Klubu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie wyróżniło dyplomami szesnaścioro krwiodawców. Są nimi: Joanna Sekuła, Izabela Radwańska Gnyp, Kamila Rejal, Barbara Sołtys, Tomasz Grochecki, Mateusz Gorzkowski, Marcin Jaworski, Marek Kiszka, Mirosław Krasa, Adam Krysa, Piotr Mencel, Piotr Pyszniak, Grzegorz Rejak, Krzysztof Samuła, Waldemar Wroński oraz Arkadiusz Zyguła.

jmr

Najczęściej czytane