• Zdrowy Świdnik
  • rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Repertuar
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Idzie sobie Grześ...
poniedziałek, 08 październik 2018 11:36

Kobieta innowacji

Napisane przez 

Świdniczanka, dr hab. Aneta Ptaszyńska, na co dzień pracownik naukowy Zakładu Bota­niki i Mykologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie, została laureatką 9. edycji konkursu „Innowacja jest Kobietą”. Jego organizatorem jest fundacja Kobiety Na­uki – Polska Sieć Kobiet Nauki. Dzięki niemu, co roku poznajemy autorki innowacyjnych rozwiązań technologicznych lub koncepcji wdrożenia już opracowanego pomysłu.

W kręgu badawczych zaintereso­wań naszej zwyciężczyni jest bio­semoza – groźna choroba pszczoły miodnej. Zwycięstwo w konkursie zapewniły jej dwa preparaty prze­znaczone do leczenia tych niezwy­kle pożytecznych owadów. Pierw­szy jest oparty na ekstraktach z roślin adaptogennych, czyli pod­noszących odporność na infekcje grzybicze. Są one stosowane w preparatach dla ludzi, ale okazało się, że działają też na owady. Pra­ce nad środkiem trwały prawie 6 lat. Po przejściu testów laborato­ryjnych i pasiecznych, preparat został zgłoszony do opatentowa­nia. Drugi specyfik to probiotyk dla pszczół. Do tej pory wszystkie tego typu preparaty dla zwierząt były przeznaczone dla kręgowców. Dr A. Ptaszyńska wraz z zespołem wyizolowała 14 szczepów bakterii specyficznych dla pszczół. Testy laboratoryjne i pasieczne potwier­dziły, że są skuteczne.

Preparaty opracowane przez świdniczankę mają ogromne zna­czenie. Od lat pszczoły na całym świecie masowo giną. Wszystko za sprawą monokultur uprawowych. Na dużej powierzchni dominuje jeden rodzaj roślin, więc owady są niedożywione. Poza tym, uprawy są opryskiwane pestycydami, któ­re dodatkowo osłabiają pszczoły. Wówczas atakowane są przez roz­maite choroby, na przykład warro­zę czy nosemozę. Preparaty mają za zadanie wzmocnić odporność pszczół i umożliwiają samodzielne radzenie sobie z zakażeniami oraz niekorzystnymi warunkami śro­dowiska. Bakterie w nich zawarte zabezpieczają owadzie jelita przed patogenami. Do tej pory nikt na świecie nie wynalazł skuteczniej­szych środków. Pierwszy ekstrakt został zgłoszony do opatentowa­nia w 2015 roku. Procedura jest bardzo długa, niemniej, już zainte­resowała się nim firma Biovet, za­powiadając produkcję suplemen­tów diety dla pszczół.

- Bardzo się cieszę z wygranej, bo znalazłam się w licznej i jedno­cześnie elitarnej grupie kobiet-naukowców z całej Polski. Wiem, że komisja sędziowska długo de­batowała nad tym, komu przyznać główne wyróżnienie. To docenie­nie wielu lat ciężkiej pracy – mówi Aneta Ptaszyńska.

Nagrodą w konkursie jest promo­cja zwycięskiego wynalazku pod­czas Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Pro­dukty” IENA 2018 w Norymberdze.

słs

Najczęściej czytane