• Schronisko w Krzesimowie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Zdrowy Świdnik
  • rodzinka
  • Repertuar
środa, 12 wrzesień 2018 13:00

Przed nami cyfrowa rewolucja

Napisał 

Powodem wtorkowej wizyty Marka Zagórskiego, ministra cyfryzacji w Świdniku, było podpisanie umów dotyczących realizacji potężnego programu inwestycyjnego związanego z dostępem do szybkiego Internetu. Obszar obejmujący Świdnik uzyska 60 mln zł. Umożliwi do podłączenie do Internetu szerokopasmowego 70 szkół i blisko 12,5 tys. gospodarstw domowych. Województwo lubelskie jest największym w Polsce beneficjentem programu. Z 6 mld zł wydanych na ten cel w całej Polsce, trafi tu ponad 1 mld zł. To więcej niż podwójny koszt budowy lotniska w Świdniku.

- Dzięki programowi co najmniej 275 tys., czyli jedna trzecia gospodarstw domowych i 1,4 tys. szkół na Lubelszczyźnie uzyska dostęp do sieci szerokopasmowej. W ciągu kilkunastu miesięcy, co trzecie gospodarstwo domowe i wszystkie szkoły będą mogły korzystać z sieci szybkiego Internetu. To nie tylko kwestia dostępu do rozrywki i edukacji, ale również wielu usług świadczonych przez administracje samorządową i rządową oraz otwarcie na zupełnie nowe możliwości biznesowe - tłumaczył minister Marek Zagórski.

Według burmistrza Waldemara Jaksona, cyfryzacja jest jednym z fundamentów prawidłowego działania samorządu. Bez niego nie zmniejszymy dystansu między administracją, a obywatelem.

Świdnik odpowiedział również na wyzwanie postawione przez ministerstwo cyfryzacji uczestnicząc, jako jedno z zaledwie dwóch miast w naszym rejonie Polski, w tak zwanym GovTechu, czyli projekcie otwarcia administracji na obywateli - innowatorów: naukowców, przedsiębiorców, start-up'owców. Dzięki niemu, w ramach centralnego systemu, samorządy mają szansę znalezienia rozwiązań specyficznych dla siebie bolączek

- W sposób praktyczny, drogą konkursu, z udziałem młodych, kreatywnych ludzi i technologii cyfrowych będziemy rozwiązywać problemy trapiące samorząd. W Świdniku jest nim na przykład potrzeba uszczelnienia systemu segregacji i wywozu odpadów. Tak, jak rząd znalazł sposób na uszczelnienie systemu podatkowego posługując się technikami informatycznymi, Świdnik spróbuje rozwiązać kłopoty związane z gospodarką odpadami - mówił Artur Soboń, sekretarz stanu w ministerstwie inwestycji i rozwoju.

Problem polega na tym, że przy rosnącej masie odpadów, liczba zarejestrowanych osób zobowiązanych do ich utylizacji, maleje.

- Luka ta wyraża się już kwotą 1 mln zł, czyli bardzo poważną, jak na rozmiary naszego miasta - mówił burmistrz Waldemar Jakson.

Zdaniem ministra Polacy mają potrzebę i potrafią korzystać z nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych z administracją. Coraz częściej też z nich korzystają.

- 11 milionów formularzy PIT przesłanych cyfrowo w tym roku, 2,5 mln wniosków w programie 500+ świadczy o tym, że Polacy chcą być obsługiwani przez urzędy w sposób nowoczesny - podsumował M. Zagórski.

jmr

Najczęściej czytane