• SH
  • Slajd Wirtualny Spacer
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
  • Wirtualny spacer po Strefie Historii
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • rodzinka
wtorek, 11 wrzesień 2018 08:44

Gmina opłaci szczepienia

Napisał 

Do niedawna gmina realizowała program profilaktycznego wykrywania raka piersi u kobiet. Po zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych i pojawieniu się nowych wymogów dla programów profilaktycznych, kontynuacja programu okazała się niemożliwa. Jednak w związku z dużym zainteresowaniem seniorów szczepieniami przeciwko grypie, gmina, na wniosek radnych, postanowiła wprowadzić nowy program dla osób, które ukończyły 65 lat.

Program ten uzyskał w połowie sierpnia akceptację Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Następnie został skierowany do Rady Miasta. Radni przyjęli uchwałę o realizacji przedsięwzięcia jeszcze w tym roku. Okazuje się, że termin na podjęcie działań proceduralnych (ogłoszenie przetargu, składanie ofert, rozstrzygnięcie i przeprowadzenie szczepień) jest krótki.

- Staramy się jednak zdążyć na czas. Okres między 1 października a 15 grudnia, to optymalny czas na przyjęcie szczepionki, żeby zapobiegała lub łagodziła skutki zachorowania - wyjaśnia Mirosław Tarkowski, radny RM, przewodniczący komisji zdrowia sportu i turystyki, wnioskodawca projektu.

Dlaczego grupa 65+ stała się w tym programie docelową? Wynika to z priorytetów Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla Województwa Lubelskiego. Punkt czwarty zakłada wsparcie osób starszych, w tym obłożnie chorych. Z kolei szósty kładzie nacisk na rozwój profilaktyki zdrowotnej.

- Opieramy się też na ustaleniach kolegium lekarzy rodzinnych z 2016 roku, które zaleca szczepienia grupom 50-64 lata, wynikające ze wskazań medycznych lub społecznych, a także, grupie powyżej 65. roku życia, ze względu na wskazania medyczne - dodaje M. Tarkowski.

Główny cel nowego, gminnego programu zakłada przede wszystkim wzrost uodpornienia seniorów przeciwko infekcjom grypowym. Zmniejszy się też liczba przypadków zachorowań wśród dzieci, gdyż często osoby starsze opiekują się wnukami. Ponadto, pozytywne doświadczenie seniorów przełoży się na kontynuację szczepień w następnych sezonach. Program ten obejmuje bowiem lata 2018-2020. Istotnym powodem jest też niwelacja bariery finansowej, która powstrzymuje przed zakupem szczepionek. A trzeba pamiętać, że niedoleczona grypa może mieć tragiczne konsekwencje dla zdrowia, a nawet życia.

Świdnik zamieszkuje ponad 8 tys. osób powyżej 65. rok życia. Kwota zapisana na szczepienia w tegorocznym budżecie to 30 tys. zł. - Podobne będziemy starali się zabezpieczać w kolejnych budżetach, chyba że zmienią się okoliczności, na przykład wzrośnie cena szczepionki. Trzeba pamiętać, że co roku mamy inny jej skład. Przy obecnych szacunkach, ponad 700 osób z 8 tys. populacji, możemy zaszczepić jeszcze w tym roku. Przy podobnej wysokości kwoty zabezpieczonej i liczbie potencjalnych chętnych, budżet gminy pokryje w ciągu trzech lat koszt szczepionek dla 2 tys. osób - mówi M. Tarkowski.

Pomysłodawcy przedsięwzięcia liczą, że do konkursu ofert przystąpią świdnickie praktyki lekarzy rodzinnych. Akcje promocyjne będą prowadzone przez SP ZOZ-y, środowiska osób starszych i media lokalne. Jest więc szansa, że dotrą do jak największej liczby osób, potencjalnie zainteresowanych szczepieniami.

słs

Najczęściej czytane