• Repertuar
  • rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
piątek, 14 wrzesień 2018 09:25

Rury na kilometry

Napisał 

Inwestycje w sieci wodociągowe i kanalizacyjne będą kosztować tylko w tym roku około 3 mln zł. Część zaplanowanych zadań już została wykonana, budowa kolejnych odcinków lada moment się rozpocznie.

Plan Przedsiębiorstwa Komunalnego „Pegimek” był ambitny. Część zadań miała poprzedzić rozpoczęcie miejskich i powiatowych inwestycji. Tak było w przypadku modernizacji wodociągu przebiegającego wzdłuż ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

- Prace modernizacyjne sieci zostały przeprowadzone na przełomie maja i czerwca, aby nie kolidowały z rozpoczynającą się przebudową pl. Konstytucji 3 maja, centralnego miejsca w Świdniku - mówi Hubert Obrusiewicz, prezes PK „Pegimek”. - Na przełomie czerwca i lipca, w związku z remontem części ul. Racławickiej, przedsiębiorstwo wykonało przebudowę awaryjnego odcinka wodociągu przebiegającego wzdłuż ulicy, od ronda Honorowych Dawców Krwi w kierunku ronda Świdnickiego Lipca 80. Prace polegały na wymianie rurociągów metodą tradycyjną, a częściowo przy zastosowaniu technologii bezwykopowej. Na odcinku 300 metrów zamontowano również nową armaturę, zasuwy odcinające oraz wymieniono hydranty przeciwpożarowe. Prace takie są niezwykle trudne, gdyż wiążą się z koniecznością bieżącego zapewnienia dostawy wody dla odbiorców lub maksymalnego skrócenia okresu jej braku.

Jeszcze w czerwcu pracownicy PK „Pegimek” wykonali przebudowę odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicy Akacjowej. W lipcu i w sierpniu wybudowali odcinki sieci wodociągowej w ulicach Drewnianej i za chwilę oddadzą kolejny w ul. Barwnej. Wcześniej, z nowej sieci wodociągowej woda popłynęła do domków jednorodzinnych przy ulicach K. Skolimowskiej i T. Jasińskiego. W środę pracownicy przedsiębiorstwa odebrali prace w sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Błekitnej, Srebrnej i Złotej.

- Z początkiem tygodnia rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fiołkowej, która widnieje na liście inwestycji miejskich. Budowę kanalizacji zapewni wykonawca zewnętrzny, z którym umowę podpisaliśmy pod koniec sierpnia. Na ukończeniu są też prace w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Czereśniowej - dodaje H. Obrusiewicz.

Pracownicy PK „Pegimek” zakończyli już przygotowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia ścieków z ośrodka sportowego przy ulicy Fabrycznej. Stosowne wnioski i zgłoszenia prac zostały złożone do wojewody oraz Starostwa Powiatowego w Świdniku. Na tym jednak nie koniec inwestycji wodno-kanalizacyjnych. W kolejności czeka budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznikowej oraz łączników między ulicami Leśna i Przy Lesie oraz od ul. Storczykowej do Kard. S. Wyszyńskiego wzdłuż ul. Chryzantemowej.

- Jedną z wielu inwestycji, które mamy zaplanowane do wykonania w bieżącym roku jest przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Jarzębinowej w kierunku Skarżyńskiego. Ze względu na jej stopień trudności zdecydowaliśmy się na zlecenie tego zadania specjalistycznej firmie zewnętrznej. W drodze przetargu wyłoniliśmy wykonawcę i jesteśmy na etapie ostatnich uzgodnień przed podpisaniem umowy - wyjaśnia szef „Pegimeku”.

Najczęściej czytane