• Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie
poniedziałek, 10 wrzesień 2018 08:50

Nagrody dla najzdolniejszych

Napisała 

13 września, o godz. 13.30, najzdolniejsi uczniowie ze Świdnika spotkają się w sali widowiskowej Centrum Kultury, by z rąk burmistrza Waldemara Jaksona odebrać stypendia naukowe. Finansowe gratyfikacje za największe szkolne osiągnięcia otrzymają 163 osoby. Listy gratulacyjne trafią również do rodziców młodych świdniczan.

Stypendia przyznawane są od 2008 roku. Przeznaczono je dla uczniów, począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej, którzy mieszkają w Świdniku, bez względu na to, gdzie uczęszczają do szkoły.

Można je uzyskać, posiadając, co najmniej, bardzo dobrą ocenę z zachowania na świadectwie i spełniając jeden z trzech warunków. Pierwszy to wysoka średnia ocen na świadectwie. Kolejnym jest posiadanie co najmniej jednego tytułu laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty lub tytułu laureata/finalisty wojewódzkiej/ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, interdyscyplinarnej, tematycznej czy turnieju. Ostatni z warunków dotyczy uzyskania wysokiej wartości procentowej na egzaminie gimnazjalnym lub maturalnym z przedmiotów obowiązkowych.

- W 2008 roku stypendium otrzymało 61 osób. Z roku na rok liczba ta rośnie. W ciągu 10 lat odebrało je 1374 uczniów. W sumie wydatkowaliśmy na ten cel z budżetu gminy środki w wysokości 1mln 650 tys. zł. Nasz program nagradzania najzdolniejszych uczniów wygrał w IV ogólnopolskim konkursie na najlepsze programy stypendialne „Dobre stypendia 2013”, w kategorii małych gmin - mówi Bożena Zapalska, p.o. naczelnika wydziału oświaty i spraw społecznych UM.

Wysokość stypendium jest uzależniona od jego stopnia i typu szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Minimalna kwota wynosi 40 zł, maksymalna 190 zł miesięcznie. Pieniądze wypłacane są przez 10 miesięcy. W tym roku stypendia I stopnia przyznano 8 najzdolniejszym świdniczanom, II stopnia-16, zaś III stopnia-139. Razem będzie to ponad 192 tys. zł.

- Jestem dumny z naszych uczniów, bo wiem jak ciężką pracą jest nauka, a nasi wychowankowie osiągają jedne z najlepszych wyników w województwie. Przyznawane co roku stypendia są nagrodą, która świetnie dowartościowuje i zachęca do dalszej pracy - podkreśla burmistrz Waldemar Jakson.

aw

Najczęściej czytane