• Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Zdrowy Świdnik
  • SH
  • Repertuar
  • Slajd Wirtualny Spacer
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Wirtualny spacer po Strefie Historii
  • rodzinka
piątek, 07 wrzesień 2018 10:03

Co z tą wodą?

Napisał 

Jest twarda, powoduje osadzanie się kamienia, źle wpływa na skórę i włosy. „Ale służy zdrowiu, zapobiega chorobom serca” – odpowiadają eksperci i sceptycznie podchodzą do sztucznego zmiękczania wody. A jaka jest świdnicka „kranówka”? Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Komunalnego „Pegimek”, dostarczającego wodę do większości świdnickich mieszkań, zapewniają, że jest ona dobrej jakości.

- Na terenie naszego miasta jest ponad 30 punktów kontrolnych jakości wody. W ciągu miesiąca sprawdzanych jest większość z nich, w oparciu o przygotowane harmonogramy pobierania i analiz próbek zatwierdzone przez kierownictwo wodociągów. Kontrolowane są co tydzień losowo. Raz na miesiąc przeprowadzana jest też kontrola dla sanepidu – wymienia Hubert Obrusiewicz, prezes PK „Pegimek”. Służby sanitarne również nie mają większych zastrzeżeń.

- Generalnie w Świdniku nie ma problemów sanitarnych z wodą – mówi Jan Nowicki, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdniku. – Jest zgodna z obowiązującym rozporządzeniem i zdatna do picia. Częstotliwość badań wodociągów, których mamy w powiecie 18, jest różna. Sanepid zwykle sprawdza wodę co miesiąc. Poszczególne przedsiębiorstwa badają ją w różny sposób. W ramach kontroli wewnętrznej muszą to robić przynajmniej 2 razy w miesiącu, ale są wodociągi badane raz w tygodniu. W Świdniku nie stosujemy metod uzdatniania wody, ponieważ budowa geologiczna naszego terenu jest głównie wapienna. Nie ma też zakładów zanieczyszczających w znaczący sposób pokłady wody. Obecnie jest to czysty ekologicznie teren.

Miękka czy twarda?

Oczywiście inną kwestią jest poziom twardości świdnickiej „kranówki”. W ostatnim czasie pojawiły się głosy, że jest on zbyt wysoki i niekorzystnie wpływa na zdrowie ludzi, a także na stan urządzeń domowych. Problem jednak w tym, że specjaliści nie potwierdzają tych pogłosek. „Wody twarde są dla człowieka zdrowe, dostarczają magnezu, wapnia i biopierwiastków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Zwiększona ilość magnezu i wapnia do zachowania zdrowia i działająca profilaktycznie, znajduje się w wodach mineralnych. Należy zwracać uwagę na ilości magnezu i wapnia, gdyż ko rzystne działanie jest wtedy, gdy ilość tych biopierwiastków stanowi 15 proc. naszego dziennego zapotrzebowania. To tak, jakbyśmy pili twardą wodę. Właśnie ta, a nie miękka, decyduje o dobrym samopoczuciu i działa profilaktycznie. Pokutuje przekonanie, że woda powodująca osadzanie się kamienia w czajniku czy w rurach jest zła. To błędne rozumowanie. Nie można porównywać fizjologii człowieka do urządzeń technicznych” - pisze w swoim opracowaniu dr Małgorzata Pieniak z projektu „Woda dla zdrowia”. Realizuje je Polskie Towarzystwo Magnezologiczne, które zajmuje się naukowym badaniem wpływu składu wody na zdrowie człowieka.

Jak tłumaczy J. Nowicki, poziom twardości wody w Świdniku nie różni się znacznie od innych regionów województwa.

- Trzeba pamiętać, że na Lubelszczyźnie mamy zwykle wodę twardą. W naszym mieście jej poziom oscyluje między 300 a 400 miligramów na litr. Na przykład 5 czerwca wynosiła 326. Według obowiązującego rozporządzenia norma na twardość wody może wahać się w przedziale od 60 do 500 miligramów na litr. Jak się postrzega zdrowotność wody? Jest grupa schorzeń, przy których zaleca się picie wody twardej, ze względu na różnego rodzaju problemy metaboliczne, na przykład niedobór wapnia czy krzywicę. Z kolei woda z dużym stężeniem żelaza, też może mieć w określonych przypadkach korzystne właściwości – wyjaśnia J. Nowicki.

Za co płacimy?

Kolejna z wątpliwości podnoszona przez mieszkańców dotyczy opłat za dostarczenie wody do mieszkań. Jak tłumaczą, są one wyższe niż w stolicy. Z kolei prezes PK „Pegimek” zaznacza, że przedsiębiorstwo nie może dowolnie ustalać wysokości opłat.

- Organem regulującym ceny wody i ścieków jest Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, a nie jak dotychczas burmistrz i Rada Miasta. Po ocenie złożonego przez nas projektu taryfy i jego uzasadnienia pod względem zgodności z przepisami, a także po analizie warunków ekonomicznych, weryfikacji kosztów pod względem celowości ich ponoszenia, organ regulacyjny zatwierdził proponowane przez przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat abonamentowych – mówi H. Obrusiewicz. – Muszę również podkreślić, że mimo bardzo dużych nakładów na inwestycje, w tym roku opłaty za wodę i ścieki nie zostały podniesione.

Co ma wpływ na cenę wody? Jednym z nich jest realizacja planu wieloletniego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Taryfy kalkulowane są tak, by pokryły koszty wszystkich niezbędnych inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy oraz koszty eksploatacji sieci, w tym oczyszczania ścieków, które także dla poszczególnych gmin są inne.

- W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp techniczny i technologiczny w zakresie świadczenia usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Idąc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, staramy się sukcesywnie usprawniać funkcjonujące u nas rozwiązania. Wprowadzanie ich generuje pewne koszty, ale jednocześnie jest niezbędne, aby dostosować się do obwiązujących standardów. Na różnice w cenie ma również znaczący wpływ sposób poboru wody – ujęcia powierzchniowe i podziemne, uzdatnianie wody, długość eksploatowanej sieci wodociągowej. W zależności od pokładów, z których następuje wydobycie wody, głębokości, z której jest wydobywana, inne są koszty związane z jej produkcją – wymienia H. Obrusiewicz. Jak na tle innych samorządów plasuje się cena wody w Świdniku? Okazuje się, że utrzymuje się w połowie stawki. Mniej płacą mieszkańcy Lublina, Biłgoraja, Łęcznej czy Garwolina, ale już więcej osoby mieszkające choćby w Hrubieszowie, Kraśniku, Końskowoli, Płocku, Otwocku czy Piasecznie.

kal

Najczęściej czytane