• Zdrowy Świdnik
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Repertuar
  • rodzinka
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Idzie sobie Grześ...
  • Załatw sprawę w Urzędzie
poniedziałek, 09 lipiec 2018 10:12

Eksperyment na Gospodarczej

Napisał 

Dobra wiadomość dla mieszkańców trzech świdnickich ulic. W miejskim budżecie znalazło się ponad 1,3 mln zł na ich remont. Co prawda, urzędnicy tłumaczą, że nie będzie to jeszcze ich docelowa budowa, ale planowane prace mają rozwiązać najbardziej uciążliwe problemy.

Budowa ul. Gospodarczej, ale również innych dróg gruntowych na terenie Świdnika, nie raz już wracała na sesję rady miejskiej. Problemem zawsze były pieniądze. Podczas ostatniego posiedzenia, rajcy zajęli się zmianami w budżecie. Wynikało z nich, że na prace remontowe trzech ulic: Gospodarczej, Fiołkowej i Czereśniowej znalazło się ponad 1,3 mln zł. Od razu pojawiły się pytania o zakres planowanych zadań.

- Kwoty są symboliczne w stosunku do zakresu rzeczowego robót, które należałoby na tych ulicach wykonać - tłumaczył Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika. - Budowa samej ul. Gospodarczej, według kosztorysu została wyceniona na około 12 mln zł.

W budżecie na przeprowadzenie jej remontu zapisano 750 tys. zł. - Te pieniądze wystarczą na rozwiązanie tylko podstawowych problemów zgłaszanych przez mieszkańców, czyli nierównej nawierzchni i tumanów kurzu - dodawał M. Piotrowicz. Burmistrz Waldemar Jakson tłumaczył z kolei, że jest to rozwiązanie pośrednie, które umożliwi mieszkańcom bardziej komfortowe korzystanie z drogi, do czasu wybudowania jej w ostatecznym kształcie. Jest również rodzajem eksperymentu.

- Oczywiście ulic gruntowych jest u nas sporo, ale to wynika również z uwarunkowań, które różnią nas od większości miast na Lubelszczyźnie. Jako jedni z nielicznych mamy bardzo dużą dynamikę budownictwa mieszkaniowego. Jest ona prawie trzykrotnie wyższa niż w Kraśniku. Możemy się porównywać tylko z Lublinem. Oczywiście jest to powód do zadowolenia, ale w związku z tym, stale przybywa nam nowych ulic, które trzeba wybudować - wyjaśniał Waldemar Jakson.

Przedstawił również najbliższe plany dotyczące budowy strategicznych dróg w mieście.

- Najpierw musimy skończyć ul. Kusocińskiego, później NSZZ „Solidarność”. W naszej perspektywie jest także ul. Gospodarcza. Natomiast zanim zrobimy te dwie pierwsze, upłynie trochę czasu. Dlatego postanowiliśmy wypracować taki system, który stworzy mieszkańcom ul. Gospodarczej, przez kilka lat, dość komfortową sytuację - dodawał Waldemar Jakson.

Budowa w planowanym przez miasto systemie będzie polegać na wykonaniu nawierzchni po istniejącym śladzie drogi z wałowanego betonu.

- Chcemy w pierwszej kolejności w ten sposób zrobić drogi gruntowe, ale strategiczne, czyli zbierające ruch z innych ulic. Jest to metoda pośrednia, między bieżącym utrzymaniem ulic, a docelowym wykonaniem drogi z pełną infrastrukturą - tłumaczył M. Piotrowicz.

Podobne prace obejmą także ul. Fiołkową, odchodzącą od ul. Gospodarczej. Wyrównanie na niej nawierzchni ma kosztować 250 tys. zł. Z kolei w przypadku ul. Czereśniowej, za 340 tys. zł będzie wykonana nowa jezdnia, wymienione jej obrzeża i wyczyszczona kanalizacja. Przedstawiciele ratusza chcą jak najszybciej rozpocząć przygotowywanie dokumentacji i ogłosić przetarg. Według ich planów, remonty wszystkich trzech dróg miałby zostać przeprowadzone jeszcze w tym roku.

Najczęściej czytane