• Schronisko w Krzesimowie
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • rodzinka
  • Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
niedziela, 08 lipiec 2018 08:40

Rewolucja na Słowackiego

Napisał 

Jeszcze w tym miesiącu dojdzie do zmiany organizacji ruchu na ulicy Słowackiego i w jej otoczeniu. W większości stanie się drogą o ruchu jednokierunkowym. Jednocześnie pozostanie strefą zamieszkania.

Sprawa ma kilkuletnią historię. Ulica, budowana w realiach lat 50., obliczona była na znacznie mniejsze natężenie ruchu pojazdów. Z czasem jednak okazała się za ciasna. Zrodził się więc pomysł, by ją poszerzyć i wybudować dodatkowe parkingi. Nie zgodziły się jednak na to wspólnoty mieszkaniowe budynków stojących po północnej stronie drogi. Podobnie, na przebudowę nie wydali zgody mieszkańcy bloków przy ul. Tuwima.

Problem więc zarzucono, a Słowackiego robiła się coraz trudniejsza do przejazdu i zaparkowania auta. Wpłynęło to negatywnie na tendencje kierowców do parkowania niezgodnego z przepisami.

W końcu rozwiązanie kłopotu stało się nieuniknione. Powstały dwie koncepcje. Obie przewidywały wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Jedna w części, druga na całej długości ulicy.

- Przedstawiliśmy je do zaopiniowania policji, która podobnie jak my uznała za bardziej sensowne wprowadzenie częściowego ruchu jednokierunkowego - tłumaczy Przemysław Kozień, kierownik referatu infrastruktury komunalnej Urzędu Miasta.

Pozytywnie zaopiniowana koncepcja została również poddana konsultacji wspólnot mieszkaniowych. Dziesięć wypowiedziało się pozytywnie, jedna przeciw, a jedna miała podzielone zdanie. Etapem końcowym było zatwierdzenie rozwiązania przez starostwo powiatowe.

Po przeprowadzonej zmianie organizacji ruchu, ul. Słowackiego będzie traktem jednokierunkowym od ul. Tuwima do Mickiewicza. Od wjazdu z ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego będzie się można po niej poruszać w obu kierunkach. Dotyczyć to będzie również parkingu przy budynkach ul. Słowackiego 3,5,7, z którego będzie można skręcać zarówno w prawo, jak i w lewo.

Niezmieniony pozostanie porządek poruszania się ulicami Tuwima, Konopnickiej i Kochanowskiego. Cały rejon pozostaje strefą zamieszkania. Oznacza to, że wszystkie skrzyżowania są równorzędne, a parkować można tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Jedną z głównych korzyści reorganizacji będzie precyzyjne i jednoznaczne oznaczenie ulic, zarówno pionowe, jak poziome. Ułatwi ono życie kierowcom, ale również służbom pilnującym porządku.

- W skutek zwężenia ulicy do jednego pasa ruchu powstanie kilkanaście miejsc parkingowych po jej północnej stronie - mówi Mariusz Leniak, z referatu infrastruktury komunalnej UM.

Wprowadzone zmiany organizacji ruchu stanowią kompromis oczekiwań ze strony kierowców zamieszkujących w obszarze tego osiedla, z jednoczesnym poszanowaniem oczekiwań i przywilejów pieszych, poruszających się w obszarze strefy zamieszkania. Jakie będą skutki lipcowej rewolucji na Słowackiego, pokaże czas.

jmr

Najczęściej czytane