• Zdrowy Świdnik
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Idzie sobie Grześ...
  • rodzinka
czwartek, 05 lipiec 2018 14:35

Sosnowa ze wsparciem

Napisał 

W środę władze miejskie podpisały umowę na dofinanso­wanie budowy fragmentu ul. Sosnowej. Rządowa dotacja będzie bardzo dużym wsparciem dla samorządu, bo opiewa na 1,4 mln zł. Natomiast koszt powstania półkilometrowego odcinka ulicy został wyliczony na ponad 2 mln zł. Zgodnie z założeniami, umowy nowy fragment drogi powstanie w ciągu 5 miesięcy.

Ulica Sosnowa jest jedną z głów­nych dróg w południowej części miasta. Zbiera ruch niemal z całego osiedla domów jednorodzinnych. Jeszcze w tym roku jej prawie półki­lometrowy odcinek zostanie wybu­dowany. Początkowo inwestycja nie znalazła się w miejskim budżecie, ale z pomocą przyszło rządowe do­finansowanie. Wiosną okazało się, że ministerstwo inwestycji i rozwoju zarezerwowało dla województwa lu­belskiego 38 mln zł na budowę dróg powiatowych i gminnych. Samorzą­dy, do połowy maja, mogły składać wnioski o wsparcie z tej puli.

- Złożono 229 kompletów dokumen­tów. Łączna, wnioskowana kwota dofinansowania to ponad 251 mln zł - wyliczał Radosław Brzózka, rzecz­nik prasowy wojewody.

Na ostatecznej liście znalazła się również ul. Sosnowa z dotacją na po­ziomie 1,4 mln zł. W minioną środę władze miejskie podpisały umowę o jej dofinansowanie.

- Dziś zamykamy pulę środków z tego dodatkowego programu, który był bardziej elastyczny, a jednocześnie umożliwiał zdobycie wyższej kwoty dofinansowania. Nikt nie ma wątpli­wości, że rozwój naszych gmin i po­wiatów zależy nie tylko od tego, czy będziemy połączeni z Warszawą czy Rzeszowem, ale również od tego, czy będziemy mieli dobrą infrastrukturę lokalną - mówił podczas uroczysto­ści Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski.

Na wagę ul. Sosnowej dla miejskiej sieci dróg zwracał uwagę burmistrz Waldemar Jakson.

- Przekazaliśmy już wykonawcy plac budowy ul. Kusocińskiego. Na ten czas to właśnie ul. Sosnowa będzie stanowiła główny ciąg komunikacyj­ny dla mieszkańców tej części Świd­nika. Dodatkowo, jest ona również drogą doprowadzającą ruch do całe­go osiedla - mówił burmistrz Świd­nika.

Przedstawiciele ratusza, jeszcze przed ogłoszeniem listy wniosków z dofinansowaniem, rozpisali przetarg na budowę ulicy. Półkilometrowy odcinek ul. Sosnowej, od ul. Rubi­nowej do ul. Kolorowej, zyska nową nawierzchnię, ale również chodniki, odwodnienie i oświetlenie. Do Urzę­du Miasta wpłynęły już oferty zainte­resowanych przedsiębiorców. W tej chwili trwa ocena złożonych przez nich dokumentów. Po podpisaniu umowy zwycięzca przetargu będzie miał 5 miesięcy na wykonanie całej inwestycji. Dodatkowo, jeszcze w tym roku, ma powstać projekt budo­wy pozostałej części ulicy.

Najczęściej czytane