• Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • Repertuar
  • rodzinka
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Idzie sobie Grześ...
piątek, 13 kwiecień 2018 11:13

Świdniczanie się bogacą

Napisał 

Świadczy o tym stały wzrost kwot, wpływających do kasy gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku firm bywa różnie, w zależności od wahań gospodarczej koniunktury. Można powiedzieć, że PIT pokazuje stan zasobności mieszkańców, CIT – kondycję lokalnej gospodarki. Ich udział w dochodach własnych gminy wzrósł z 43 proc. w roku 2013 do 51 proc. w roku ubiegłym.

- Od 2013 roku, czyli od początku analizowanego przez nas okresu, kwoty wynikające z udziału gminy w podatku PIT systematycznie i stabilnie rosną, średnio o ponad 7 procent rok do roku. To bardzo korzystna tendencja, przy czym wzrost jest wyższy od przewidywanego przez ministerstwo finansów - tłumaczy Wiesław Głąb, kierownik referatu w wydziale budżetowo-finansowym Urzędu Miasta.

Z płaconego przez nas każdego roku podatku dochodowego PIT, w 2017 r. do gminy wróciło 37,89 procent. Z podatku CIT, pobieranego od firm, 6,71 procenta. Jakiego rzędu są to pieniądze? W przypadku pierwszego, miejska kasa wzbogaciła się o 34,2 mln zł, z tytułu drugiego o 2,1 mln zł. Dla porównania w 2013 roku były to kwoty, odpowiednio, 25,8 mln zł i 2,1 mln zł. Jak widać, różnica jest ogromna. Do tego dochodzi czasem element zaskoczenia.

- O ile udział w podatku PIT jest w miarę przewidywalny, o tyle CIT potrafi nas zaskoczyć. Na przykład, w 2014 roku wyniósł nieco ponad 3,3 mln zł, by w 2016 roku wspiąć się na poziom 4,6 mln, a w 2017 roku spaść do 2,1 mln zł. W prawie 137 milionach zrealizowanych dochodów budżetu gminy w 2017 roku różnica może się wydać mało istotna, jednak oznacza możliwość rocznego utrzymania jednego, średniej wielkości przedszkola bądź budowę drogi. Podobnie jak kilka innych ośrodków Lubelszczyzny, Świdnik jest miastem praktycznie jednego, głównego podatnika. Od jego kondycji finansowej zależy średnio aż 75 proc. wpływającego do budżetu udziału z podatku CIT – wyjaśnia W. Głąb.

Badanie i porównywanie wpływów z udziału w podatku PIT, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, pozwala w przybliżeniu określić poziom zamożności mieszkańców różnych ośrodków miejskich. W zestawieniu 7 największych miast Lubelszczyzny za 2017 rok, Świdnik wypada całkiem dobrze. Z kwotą 858 zł znajdujemy się na trzecim miejscu. Wyprzedzają nas Lublin (1032 zł) i Puławy. Za nami są Zamość, Chełm, Biłgoraj i Kraśnik (645 zł). Podobnie trzecią pozycję zajmujemy w porównaniach wpływów z tytułu udziału w podatku CIT, za Puławami i Lublinem. Zwróćmy uwagę na fakt, że rozpatrujemy jedynie województwo lubelskie. W porównaniu z innymi regionami kraju, nasza pozycja byłaby zapewne nieco dalsza. Można jednak powiedzieć, że w regionie jesteśmy jednym z bogatszych miast.

jmr

Najczęściej czytane