Wydrukuj tę stronę
sobota, 03 marzec 2018 11:26

Jest kolumbarium

Napisał 

Prawdopodobnie od początku kwietnia udostępnione zostaną nisze na urny z prochami zmarłych w pierwszym z kolumbariów, zbudowanych na cmentarzu komunalnym. Skorzystać będzie można z 72 miejsc, a po wybudowaniu utwardzonego dojścia do drugiego, z kolejnych 72.

- Pierwsze kolumbarium zostało już dopuszczone do użytku i wkrótce zaczniemy sprzedawać nisze – tłumaczy Magdalena Kurowska z wydziału mienia komunalnego UM. – Przeprowadzaliśmy rozeznanie i okazało się, że proponowane przez nas ceny są bardzo umiarkowane. Oferujemy niszę za 3250 zł netto, podczas gdy, na przykład, na jednym z cmentarzy w Lublinie koszt jej wykupu to 4000 zł netto. Cena wynika z kosztów budowy kolumbarium, alejek i dojść oraz utrzymania cmentarza. Do tego dochodzi opłata za pokładne, która wynosi u nas 600 zł. Zaznaczam, że jest to kwota jednorazowa, bez względu na to, ile urn zostanie z czasem umieszczonych w niszy. W zależności od wielkości i kształtu mieści się w niej od 3 do 4 urn. W przypadkach innych kolumbariów, zarządcy pobierają pokładne od każdej składanej urny.

Pochówek w niszy jest zdecydowanie tańszy od tradycyjnego, ponieważ nie ma potrzeby stawiania pomnika. Przepisy stanowią, że w przypadku cmentarzy komunalnych pokładne pobierane od pochówków konwencjonalnych może być odnawiane, czyli pobierane ponownie po 20 latach, jedynie od mogił ziemnych i murowanych jednoosobowych. W pozostałych jest jednorazowe i w przypadku cmentarza w Świdniku wynosi od 300 do 700 zł, w zależności od wielkości grobu.

Pieniądze zarezerwowane na inwestycje na cmentarzu, w kwocie 0,5 mln zł, radni przesunęli w budżecie gminy 22 lutego. Zostaną one przeznaczone również na budowę alejek do nowo powstających, ponad 200 grobów. W planach jest także wykonanie trzech studni chłonnych, oświetlenia alejek, punktu poboru wody oraz trzeciego kolumbarium. Docelowo ma ich być zbudowanych pięć.

- Z rozpoczęciem prac czekamy na ukończenie przez Pegimek budowy grobów. Na razie przygotowujemy dokumentację przetargową. Samo postępowanie zostanie ogłoszone w najbliższych dniach. Sądzę, że finał inwestycji powinien nastąpić do końca roku – wyjaśnia Artur Mazurek, główny specjalista ds. inwestycji UM.