• Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
  • Repertuar
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • rodzinka
piątek, 02 marzec 2018 10:50

Jest chętny na przebudowę

Napisał 
Jest chętny na przebudowę fot. B. Żurawski

Prawdopodobnie 100. rocznicę odzyskania niepodległo­ści przez Polskę obchodzić będziemy na przebudowanym placu Konstytucji 3 maja. Ratusz zakończył przyjmowanie ofert na wykonanie inwestycji.

W połowie lutego ratusz ogłosił przetarg na przebudowę placu. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta przedsiębiorcy ze Świdnika.

- W tej chwili jest analizowana – mówi Maciej Olechnowicz z wydziału inwestycji i zamówień publicznych świdnickiego ratusza. – Wiadomo, że nie przekracza zare­zerwowanej w budżecie kwoty na przebudowę placu. Oferent gwa­rantuje też wykonanie inwestycji w terminie zapisanym w dokumenta­cji przetargowej.

Jeśli do rozstrzygnięcia przetargu dojdzie, plac szybko zacznie się zmieniać. Do rozpoczęcia robót gotowe są miejskie spółki PEC i PK „Pegimek”, które zajmą się wy­mianą sieci ciepłowniczej i wodno- kanalizacyjnej zlokalizowanych pod płytą placu.

Zadaniem wykonawcy całej przebudowy będzie m.in. likwidacja wszelkich barier architektonicz­nych, utrudniających korzystanie z niego osobom niepełnospraw­nym - schodów, stopni oraz murków. Zmieni się także nawierzchnia placu. Na­wiązaniem do tradycji miasta będą obiekty, do których świdniczanie zdążyli się w ciągu dziesięcioleci przyzwyczaić. Zegar pozostanie w północnej części placu, ale znajdzie się w nowym miejscu, na wysepce, w niecce jednego z dwóch wodo­trysków. Kolorystyka wieży zegaro­wej ma być zbliżona do metalicz­nej barwy słupów i opraw latarni. Wymianie poddane zostaną tarcze zegara. Cyfrowe będą zastąpione analogowymi. Pomnik Konstytu­cji 3 maja zostanie przesunięty w środkowowschodnią część placu,  naprzeciwko pomnika „Smoleńsk 2010”. Nowe miejsce znajdą także rzeźby z piaskowca, które zostaną przeniesione poza plac. Ustawione zostaną zestawy do gry w szachy i warcaby. Przy placu po­jawią się również stojaki rowerowe i stacja naprawy jednośladów.

Po przebudowie, w centralnym miejscu Świdnika, powstaną dwie fontanny z elementami do zabaw dla najmłodszych. Zmienione zosta­ną ławki, zamontowane drewniane podesty i zdroje uliczne. Ciekawymi elementami, mają być iluminacje poszczególnych elementów, w tym fontann. Wykonawca będzie miał więc sporo pracy, ale i ograniczony czas na jej wykonania - do końca października.

- Chcielibyśmy tegoroczne Święto Niepodległości uczcić już w nowej scenerii placu - mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. - Oka­zja jest wyjątkowa, bowiem 11 li­stopada obchodzić będziemy 100 rocznicę odzyskania niepodległo­ści przez Polskę. Zależy nam, żeby nowy plac był miejscem reprezen­tacyjnym, ale również przyjaznym dla wszystkich mieszkańców.

Najczęściej czytane