• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • Zdrowy Świdnik
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Idzie sobie Grześ...
  • rodzinka
  • Załatw sprawę w Urzędzie
wtorek, 20 luty 2018 14:46

Co się dzieje ze ściekami?

Napisał 

Strażnicy miejscy z pracownikami PK „Pegimek”, rozpoczęli kolejną turę kontroli posesji. Okazuje się, że na 12 odwiedzonych domów, tylko w przypadku trzech, wizyta nie zakończyła się konsekwencjami finansowymi. Na liście jest jeszcze kilkadziesiąt adresów, ale to wcale nie znaczy, że na nich kontrole się zakończą.

Na liście jest 67 posesji. W ciągu najbliższych tygodni wszystkie odwiedzą pracownicy PK "Pegimek" i strażnicy miejscy. Sprawdzają, czy mieszkańcy mają legalne podłączenie do sieci sanitarnej. Jeśli na posesjach są szamba, właściciele muszą pokazać mundurowym rachunki za ich opróżnianie. Okazuje się, że w tym miejscu zaczynają się poważne problemy.

- Skontrolowaliśmy na razie 12 posesji. Tylko w trzech przypadkach nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń. Właściciele pozostałych, zostali ukarani mandatami - mówi Janusz Wójtowicz, komendant Straży Miejskiej. - Kary zostały nałożone za brak rachunków za wywóz nieczystości. Zgodnie z procedurami powinni oni po pierwsze przynajmniej raz na trzy miesiące wywozić nieczystości, po drugie mieć dokument w postaci faktury czy paragonu potwierdzającego wykonanie takiej usługi.

Strażnicy miejscy sprawdzają rachunki mieszkańców za zeszły rok. Jak tłumaczą, w ciągu najbliższych tygodni odwiedzą również pozostałe posesje, które znalazły się na liście. Dodatkowo zapowiadają, że będą w tym roku wracać również do tych, w których stwierdzili nieprawidłowości. Trwająca inspekcja jest już drugą w ciągu kilku ostatnich miesięcy. W trakcie pierwszej sprawdzono 37 posesji.

- Kontrola była prowadzona od 21 listopada, zakończyła się 18 stycznia. Brali w niej udział strażnicy miejscy i pracownicy PK Pegimek. Dotyczyła tych właścicieli nieruchomości, którzy posiadają umowy na dostarczanie wody, a nie mają ich na odprowadzanie ścieków - tłumaczył Hubert Obrusiewicz, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego „Pegimek”.

W jej wyniku okazało się, że mieszkańcy 26 posesji posiadają na swoich działkach szamba. Na jednej została zainstalowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. W 7 domach nikt nie mieszkał. Jeden właściciel przyznał, że bezumownie odprowadza ścieki do kanalizacji. W dwóch przypadkach zostało również stwierdzone nielegalne przyłączenie się do sieci sanitarnej.

- W tych trzech przypadkach będziemy podejmować dalsze działania. Zawrzemy umowy na korzystanie z kanalizacji z ich właścicielami, ale będziemy także żądać od nich rekompensaty za czas, kiedy nielegalnie korzystali z naszej sieci - mówi prezes PK „Pegimek”.

Najczęściej czytane