• Idzie sobie Grześ...
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • rodzinka
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
sobota, 10 luty 2018 09:11

Mandat zapłać w radiowozie

Napisała 

Na początku lutego, w całym kraju wprowadzono nowe udogodnienie dla kierowców. Terminale zamontowane w policyjnych radiowozach umożliwią opłacenie mandatów, bezpośrednio na miejscu. Oznacza to również szybszą ścią­galność nałożonych kar. Trzy nowe urządzenia trafiły do świdnickich załóg już 31 stycznia.

 - To bardzo wygodna forma płat­ności - mówi mł. aspirant Elwira Domaradzka, oficer prasowy KPP w Świdniku. - Mandat można uiś­cić zbliżeniowo kartą, za pomocą systemu Blik, a także telefonem ko­mórkowym. Priorytet stosowania terminali mają policjanci z ruchu drogowego. Na razie nie cieszą się one zbyt dużą popularnością kie­rowców. Od 31 stycznia do poło­wy tego tygodnia funkcjonariusze nałożyli w sumie 75 mandatów, z czego tylko 6 przelewów, na łącz­ną kwotę 1000 zł, zrealizowano przez terminal. Pierwszego dnia ich funkcjonowania, żadna z ukaranych osób nie uregulowała należności w tak praktyczny sposób. Wydaje się, że każda nowość, również i ta, wymaga czasu na zaakceptowanie. Jednak stopniowo kierowcy będą coraz przychylniej nastawieni do tej innowacji, bo każdy nosi dziś przy sobie kartę płatniczą i telefon.

Trudno się nie zgodzić, że taka for­ma płatności jest bardzo wygodna. Nie musimy czekać w kolejce do okienka kasowego, nie ponosimy żadnych dodatkowych opłat za przelew. Obecnie przepisy przewi­dują trzy rodzaje mandatów: kredy­towany, zaoczny i gotówkowy. Dwa pierwsze dotyczą osób zameldowa­nych w kraju, które muszą dokonać wpłaty na wskazany rachunek ban­kowy. Mandat gotówkowy, płacony bezpośrednio funkcjonariuszowi, dotyczy głównie cudzoziemców. Zagraniczni kierowcy, nieposiada­jący polskiej waluty, musieli dotąd płacić za mandat gotówką, a wy­miana dewiz na złotówki wiązała się z poszukiwaniami bankomatu lub kantoru.

słs

Najczęściej czytane