Rejkowizna ma wykonawcę - Świdnik - wysokich lotów

poniedziałek, 05 luty 2018 14:10

Rejkowizna ma wykonawcę

Napisał 
Rejkowizna ma wykonawcę fot. B. Żurawski

19 stycznia minął termin zgłaszania ofert na budowę ulicy Rejkowizna. Do przetargu stanęło pięciu kandydatów. Wygrała propozycja świdni­ckiej firmy ClipBud.

Nie była to najtańsza oferta, jednak autor korzystniejszej pod względem ceny, popełnił błędy formalne i przegrał przetarg.

Przypomnijmy. Na budowę 360-metrowego odcinka ul. Rejko­wizna przeznaczono w budżecie miasta 1,75 mln zł. Zwycięska oferta opiewa na niecałe 1,2 mln zł. Po podpisaniu umowy, wy­konawca będzie miał 8 miesięcy na przeprowadzenie robót. Jest więc szansa, że nowa droga zacznie służyć mieszkańcom okolicznych posesji jeszcze w tym roku. A pracy jest sporo.

Zadaniem firmy ClipBud będzie, między innymi, usunięcie drzew i krzewów, rozebranie nawierzchni jezdni, wykonanie konstrukcji nowej drogi i wylanie asfaltu. Nowy fragment ul. Rejkowizna zostanie również wyposażony w wyniesione przejścia dla pieszych i chodnik. W ramach prac będą też utwardzone wjazdy na posesje. Przy drodze zostanie zamontowane oświetlenie uliczne i wybudowana kanalizacja deszczowa.

Budowa ul. Rejkowizna jest frag­mentem większego przedsięwzię­cia. Łączy się ona bowiem z al. Lot­ników Polskich i dalej, z ul. Klonową. Trudności z wyjazdem z obu tych ulic, zwłaszcza w godzinach nasi­lonego ruchu, na al. Lotników Pol­skich, spowodowały konieczność przebudowy skrzyżowania. Rozpa­trywanych jest kilka koncepcji, w tym budowa ronda. Jednak fawory­tem wydaje się instalacja sygnaliza­cji świetlnej. Na przebudowę skrzy­żowania w tegorocznym, budżecie miasta zarezerwowano 0,5 mln zł.