Ścieki pod kontrolą - Świdnik - wysokich lotów

niedziela, 04 luty 2018 09:08

Ścieki pod kontrolą

Napisał 

Strażnicy miejscy wraz z pracownikami PK „Pegimek” sprawdzili na początek 37 posesji. Weryfikowali, czy ich właściciele mają umowy na korzystanie z kanalizacji, ale nie tylko. Dwumiesięczne kontrole przyniosły 9 mandatów i ujawniły 3 przypadki nielegalnego podłączenia do sieci sanitarnej. Kolejne posesje, na których pojawią się strażnicy, już zostały wytypowane.

- Kontrola była prowadzona od 21 listopada, zakończyła się 18 stycznia. Dotyczyła tych właścicieli nieruchomości, którzy posiadają umowy na dostarczanie wody, a nie mają ich na odprowadzanie ścieków - tłumaczy Hubert Obrusiewicz, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego „Pegimek”.

Przedstawiciele miejskiej spółki wytypowali na początku 37 nieruchomości. W wyniku kontroli okazało się, że właściciele 26 posesji posiadają na swoich działkach szamba.

Na jednej została zainstalowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. W 7 domach nikt nie mieszkał. Jeden właściciel przyznał, że bezumownie odprowadza ścieki do kanalizacji. W dwóch przypadkach zostało również stwierdzone nielegalne przyłączenie się do sieci sanitarnej.

- W tych trzech przypadkach będziemy podejmować dalsze działania. Zawrzemy umowy na korzystanie z kanalizacji z ich właścicielami, ale będziemy także żądać od nich rekompensaty za czas, kiedy nielegalnie korzystali z naszej sieci - mówi prezes PK „Pegimek”.

Po ogłoszeniu kontroli, jeden mieszkaniec Świdnika sam zgłosił się do przedsiębiorstwa z informacją, że bezumownie korzysta z sieci kanalizacyjnej. - Osoba, która do nas przyszła, poprosiła o rozwiązanie problemu i ewentualnie rozłożenie płatności na raty. Oczywiście jestem przychylny takim ustępstwom, bo najważniejsze, że sam mieszkaniec wykazuje dobrą wolę, żeby sytuację doprowadzić do normalności - dodaje Hubert Obrusiewicz.

Natomiast strażnicy miejscy wystawili podczas kontroli 9 mandatów. – Ich właściciele nie mieli dokumentów potwierdzających opróżnianie szamb - mówi Janusz Wójtowicz, komendant Straży Miejskiej. – Zgodnie z procedurami powinni, po pierwsze, przynajmniej raz na trzy miesiące wywozić nieczystości, a po drugie, mieć dokument w postaci faktury czy paragonu potwierdzający wykonanie takiej usługi.

Na tym jednak nie koniec. Pracownicy PK "Pegimek" przygotowali kolejną listę zawierającą nazwiska ponad 70 właścicieli posesji na terenie Świdnika. U nich również zostaną przeprowadzone kontrole dotyczące sposobu odprowadzania nieczystości. Kolejna tura wizyt pracowników PK „Pegimek” i strażników miejskich na posesjach ruszy najprawdopodobniej w lutym.