Ruszyła kwalifikacja wojskowa - Świdnik - wysokich lotów

czwartek, 01 luty 2018 10:15

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Napisał 
fot. archiwum fot. archiwum

217 wezwań dla mieszkańców Świdnika. Dokładnie tyle osób obejmie tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Zawiadomienia trafią do 173 mężczyzn urodzonych w 1999 roku, 38 ze starszych roczników i 6 kobiet.

Stawienie się przed komisją jest ustawowym obowiązkiem. W tym roku kwalifikacji podlegają przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 1999 roku. Wzywane również będą kobiety – absolwentki szkół medycznych i weterynaryjnych oraz mężczyźni, którzy z różnych przyczyn nie mogli pojawić się na wcześniejszej kwalifikacji, osoby czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji, jak również osoby, które ukończyły 18. rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, o ile nie posiadają określonej kategorii.

Kwalifikacja w naszym województwie rozpoczęła się 30 stycznia. Dla mieszkańców Świdnika potrwa od 8 do 19 lutego. Tydzień później, przed komisję lekarską trafią panie, zaś 2 marca osoby, które nie mogły stawić się w wyznaczonym wcześniej terminie. Jeżeli ktoś, z przyczyn niezależnych, nie może uczestniczyć w kwalifikacji, powinien powiadomić o tym pracownika reprezentującego burmistrza. Wtedy wyznaczony zostanie nowy termin. Jeżeli dysponujemy innym dogodnym dniem, ale już po zakończeniu kwalifikacji, można udać się bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień w Lublinie, od którego otrzymamy skierowanie na badania.

- Oprócz komisji lekarskiej, na kwalifikacji obecny jest przedstawiciel wojskowego komendanta uzupełnień, który zaproponuje młodym ludziom służbę w strukturach MON, od szkół wojskowych zaczynając, po szkolenia przygotowawcze, i na służbie zawodowej kończąc - mówi Michał Kamela, inspektor do spraw obywatelskich w Urzędzie Miasta. - Zainteresowanie służbą wojskową jest spore. Sama kwalifikacja polega tylko na określeniu kategorii zdrowia ewentualnych kandydatów. Nie jest to wezwanie do odbycia służby wojskowej. Chociaż nastawienie do niej bardzo się zmieniło. Młodzież traktuje kwalifikację bardzo poważnie, często z myślą o związaniu swojej przyszłości z mundurem. Niejednokrotnie potencjalni rekruci zgłaszają chęć wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej

W tym roku kwalifikacja wojskowa odbędzie się w budynku przy ul. Okulickiego 20A. Wezwane osoby powinny zabrać ze sobą dokument tożsamości, aktualne zdjęcie o wymiarach 3x4 cm do książeczki wojskowej, dokumentację medyczną, jeżeli są pod stałą opieką lekarską oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki. W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, burmistrz nakłada grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję.

słs