Uwaga przedsiębiorco! - Świdnik - wysokich lotów

środa, 31 styczeń 2018 12:53

Uwaga przedsiębiorco!

Napisał 

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe w serwisach internetowych administracji publicznej, bez wychodzenia z domu. Warto założyć go jak najszybciej. Przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach firmy nieprzekraczających 2 mln euro rocznie, muszą bowiem, najpóźniej do 26 lutego, po raz pierwszy dostarczyć do systemu Ministerstwa Finansów tak zwany Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). Można go przesłać wyłącznie drogą elektroniczną. Najłatwiej i najpewniej uczynić to posiadając profil zaufany.

JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub właśnie profil zaufany. Dzięki profilowi zaufanemu możemy również, między innymi: składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i Urzędzie Skarbowym, czy też złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej.

Profil zaufany uzyskujemy bezpłatnie. Do jego założenia prowadzą dwie drogi, obie z wykorzystaniem Internetu. Pierwsza, za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Warunkiem jest posiadanie konta w jednym z następujących banków: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na platformie Envelo. Dane w banku są wiarygodne, ponieważ zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta. Dlatego każdy, w tym przedsiębiorca, który zdecyduje się na ten sposób założenia profilu zaufanego, nie musi potwierdzać ich osobiście w urzędzie. W tej opcji profil zaufany można założyć i potwierdzić online, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, korzystając z zakładki umieszczonej na stronie naszego konta. W tym wypadku, do wykonania mamy tylko dwie czynności. Najpierw wypełniamy formularz o założenie profilu zaufanego w systemie bankowości elektronicznej. Następnie potwierdzamy operację bankowym kodem autoryzacyjnym. Na koniec, na nasz adres mailowy otrzymujemy potwierdzenie założenia profilu.

Drugi sposób rozpoczynamy od wejścia na stronę www.pz.gov.pl. Następnie wybieramy opcję założenia profilu zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym.

Krok trzeci polega na wypełnieniu w Internecie wniosku o założenie profilu. Po założeniu profilu, należy odwiedzić Punkt Potwierdzający. Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. Na stronie www.pz.gov sprawdzamy, gdzie znajduje się najbliższy. W całej Polsce funkcjonuje ich prawie 1500. Są to, między innymi urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie.

Profil zaufany przyda się również osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Za jego pośrednictwem można zgłosić utratę dokumentu tożsamości, wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego czy też załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny, takie jak becikowe, świadczenia rodzicielskie, Kartę Dużej Rodziny, świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego oraz uzyskać odpis aktu stanu cywilnego.

Więcej informacji o profilu zaufanym znajdziemy na stronie www.pz.gov.pl

jmr