Zmiany na Brzegowej - Świdnik - wysokich lotów

piątek, 02 luty 2018 08:04

Zmiany na Brzegowej

Napisał 
Zmiany na Brzegowej fot. B. Żurawski

Szykują się zmiany na jednej z dróg położonej najdalej od centrum Świdnika. Urzęd­nicy szukają firmy, która przygotuje oświetlenie ul. Brzegowej. W lutym rozpocznie się postępowanie na remont fragmentu jej na­wierzchni.

Ulica Brzegowa leży na granicy Świd­nika i Lublina. Jej mieszkańcy od dłuższego czasu apelowali o remont nawierzchni. Sprawa była jednak skomplikowana, bo ulica jeszcze do niedawna należała do powiatu. Te­raz jest już w rękach miejskich i, jak zapowiadają urzędnicy, sporo się na niej zmieni.

Już teraz poszukiwana jest firma, która wybuduje oświetlenie na całej długości ulicy. Na tym jednak nie koniec. Szykuje się również remont nawierzchni uli­cy. Część drogi została utwardzona asfaltem jeszcze w latach, kiedy po­wstawała obwodnica Lublina. Wów­czas niewielka ul. Brzegowa przejęła na kilka miesięcy funkcję głównego dojazdu do Świdnika. Od tamtej pory mieszkańcy drugiego fragmen­tu, ciągnącego się od ul. Dworcowej w kierunku węzła „Zadębie”, zabiega­li o wyremontowanie również tego odcinka. W tym roku powinni mieć nowy asfalt. Inwestycja została wpi­sana do miejskiego budżetu. Zare­zerwowano na nią 500 tys. zł.

- Postępowanie na remont nawierzchni ulicy Brzegowej chcemy ogłosić jeszcze w lutym - mówi Justyna Harasymiuk, naczelnik wydziału inwestycji i zamówień publicznych w świdnickim ratuszu.