Dla młodych sportowców - Świdnik - wysokich lotów

poniedziałek, 29 styczeń 2018 08:36

Dla młodych sportowców

Napisała 

To będzie nowe miejsce na sportowej mapie Świdnika. Przy Szkole Podstawowej nr 5 powstanie boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę, dedykowane najmłodszym świdniczanom. Miasto szuka już wykonawcy inwestycji.

Rusza realizacja projektów zgło­szonych do 3. edycji Budżetu Oby­watelskiego. Jednym z nich była budowa wielofunkcyjnego boiska, przeznaczonego przede wszystkim dla uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych. Według pomysło­dawców, przygotowanie tego miej­sca uzupełniać będzie bogatą ofer­tę sportowo-rekreacyjną dostępną na terenie placówki. Projekt zdobył uznanie świdniczan, którzy oddali na niego 512 głosów. Ratusz już ogłosił przetarg na wykonawcę inwestycji.

- Plac gry będzie miał wymiary ok. 9,5x18 metrów. Zamontowane zo­staną dwie bramki do piłki nożnej, dwie tablice z koszami oraz dwa słupki umożliwiające montaż siat­ki do gry w siatkówkę - mówi Zbi­gniew Błaszczak z UM w Świdniku.

Boisko ze sztuczną nawierzchnią prawdopodobnie powstanie na terenie obok placu zabaw, jednak ostateczna decyzja o lokalizacji zostanie podjęta po dyskusji z wykonawcą. Poznamy go prawdopodobnie jeszcze w lutym. Na zrealizowanie inwestycji będzie miał pół roku od dnia podpisania umowy.