Gospodarcza czeka - Świdnik - wysokich lotów

czwartek, 25 styczeń 2018 15:27

Gospodarcza czeka

Napisał 
Gospodarcza czeka fot. archiwum

Jest już kanalizacja i projekt budowy. Żeby jednak prace na ul. Gospodarczej mogły ruszyć, musi powstać al. NSZZ „Solidarność”. W przypadku tej drugiej powiat ponownie zajmuje się wydaniem miastu pozwolenia na budowę.

Ulica Gospodarcza to jedna z dłuższych świdnickich ulic. Sto­ją przy niej przede wszystkim domki jednorodzinne. Jeszcze kilka lat temu można nią było dojechać od ul. Klonowej aż do krajowej „siedemnastki”.

Po przebudowie drogi szybkiego ruchu stała się ulicą ślepą. Jej miesz­kańcy od dawna zwracają się do władz miasta o wykonanie na niej na­wierzchni asfaltowej. Przedstawiciele ratusza nie ukrywają, że budowa ul. Gospodarczej to poważne wyzwanie dla miasta, choćby ze względu na jej długość, ale nie tylko. Natomiast jej mieszkańcy się niecierpliwią.

- Mamy tu do czynienia ze skompli­kowaną inwestycją. Zanim mogliśmy pomyśleć o asfalcie, wcześniej trzeba było zająć się położeniem sieci wod­no - kanalizacyjnej. Przy pomocy środków unijnych Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Pegimek” udało się to zadanie zrealizować - mówi Wal­demar Jakson, burmistrz Świdnika.

Projekt został zakończony w minio­nym roku. Kolejnym etapem w pro­cesie budowy ul. Gospodarczej było przygotowanie dokumentacji pro­jektowej. Planiści wycenili budowę ulicy na blisko 8 mln zł. Zgodnie z założeniami, inwestycja ma być po­dzielona na dwa etapy. Pierwszy, od ul. Piaseckiej do Konwaliowej, będzie kosztował 4,5 mln zł, drugi, od Kon­waliowej do Kamińskiego, 3,3 mln zł. Do tego należy doliczyć odszko­dowania za wywłaszczoną ziemię. W tzw. międzyczasie okazało się, że budowa ul. Gospodarczej będzie ści­śle związana z powstaniem al. NSZZ „Solidarność”.

- Chodzi między innymi o system odprowadzania wód opadowych z ul. Gospodarczej. Musi on zostać „wpięty” do kanalizacji deszczowej, która powstanie przy al. NSZZ "Soli­darność" - tłumaczy Maciej Olech­nowicz z wydziału inwestycji i za­mówień publicznych w świdnickim ratuszu.

Problem jednak w tym, że dalsze prace przy alei „utknęły” na etapie uzyskiwania przez urząd miasta po­zwolenia ZRID, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie specustawy. Taki sposób jej budowy umożliwiłby urzędnikom m.in. szybki wykup działek pod pla­nowaną inwestycję. Według prze­widywań pracowników ratusza, bu­dowa al. NSZZ "Solidarność" miałby kosztować ok 14 mln zł. Ma również powstawać w dwóch etapach. Po­cząwszy od ronda Jana Pawła II do ul. Kard. S. Wyszyńskiego, następnie od Wyszyńskiego do Kusocińskiego.

- Czekamy na wydanie pozwolenia ZRID. Nasz pierwszy wniosek przed­stawiciele powiatu rozpatrzyli od­mownie. Odwołaliśmy się więc do wojewody - tłumaczy Maciej Olech­nowicz.

Służby wojewody dopatrzyły się jednak w orzeczeniu powiatu błędu formalnego i skierowały je do świd­nickiego starostwa, do ponownego rozpatrzenia. na razie kolejna decyzja nie została jeszcze wydana.